Ankara Üniversitesi personel alımı başvuru şartları açıklandı! KPSS puanı olanlara müjde

Enflasyonun tavan yaptığı bu dönemde vatandaş hem geçim derdine hem de iş arama derdine düştü. İş arayan vatandaşın yüzünü güldürecek bir haber geldi. İşte detaylar…

Ankara Üniversitesi personel alımı başvuru şartları açıklandı! KPSS puanı olanlara müjde

Ülkemizde son zamanlarda oluşan maddi krizler ile beraber milyonlarca vatandaş iş arayışına girdi. İşsiz milyonlarca vatandaşa güzel haberi o Üniversite’den geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 139 PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

Ankara Üniversitesi'nde personel alımı başvurusu sürüyor. Kota tahsisine ve geçerli koşullara ilişkin tüm detaylar bu bültende yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruda, Ankara Üniversitesi'nin büro personeli, destek personeli (hasta bakımı, şoför, temizlik), koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, hemşire, diğer sağlık personeli, röntgen teknisyeni ve sağlık teknikeri unvanlarında personel alımı yapılacağı aktarıldı.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 48. Maddesi. Bu maddenin (A) bendinde belirtilen koşulları sağlamak,

KPSS (B) grubu üniversite sınavı 2022 KPSSP3, üniversite diploması KPSSP93, ortaöğretim puan türü sınavı KPSSP94'ü geçtikten sonra,

Öncelikli lokasyonun genel ve özel koşullarını sağlamak,

Çeşitli kararnamelerle kamu görevinden uzaklaştırılmadılar. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık yardımı almayın. Başvuru yapacak adayların durumu; 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4/B maddesinde şöyle deniyor: "İşe alınan kişinin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı davranışları nedeniyle bir kurum veya kuruluş tarafından feshedilmesi veya istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde. Bakanlar Kurulu kararına göre, sözleşme süresi boyunca kuruluşların sözleşmeli çalışanları, sözleşmenin feshi tarihinden itibaren bir yıl geçmediği sürece kuruluşların sözleşmeden doğan yükümlülüklerine tabi olacaklardır. 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerini etkilememek üzere tüm kadrolar için mevzuata uygun olarak personel alımı yapılır. 7/24 çalışma, çalışma saatleri Daire başkanının öngördüğü şekilde haftalık 40 saati aşmamak üzere çalışır. ilgili birim.

Grup çalışmalarında herhangi bir engel olmaksızın, görevlerini sürekli olarak yerine getirmelerine engel olacak her türlü bedensel veya ruhsal hastalık veya engelden uzak, (gece dahil) koşulları kabul etmek. Görevlendirilmeye hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmeleri imzalanacağı gibi, hizmet sözleşmesinde belirtilen ve birimi tarafından bildirilen veya belirli koşullar altında bildirilen görev, yetki ve sorumlulukları tam olarak yerine getirmeyen adaylarla da hizmet sözleşmeleri imzalanacaktır. ilan yenilenmeyecek/sonlandırılmayacaktır. Güvenlik ve güvenlik görevlileri için; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10'uncu maddesinde belirtilen şartların sağlanmış olması ve Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen sürenin geçmiş olması halinde dahi; Kişi bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına çarptırılmış veya kasten işlediği bir suçtan dolayı affedilmiş olsa dahi, Devlet

güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene ve işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu sağlığına karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, iflas dolandırıcılığı, ihale dolandırıcılığı, bilgide tahrifat ve suçlular tarafından işlenen eylemlerin gerçekleştirilmesi.

Karapara aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak ve görevini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak. Ayrıca iç ve dış mekanlarda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Koruma ve Güvenlik Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak (Atamaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü devlet hastanesinden “Özel Güvenlik Görevlisi olur” ibaresi bulunan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla başvuru yapılması durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Randevu almaya hak kazanan adaylar için kayıt araştırması yapılacak, arama sonucu olumsuz olan adayların ataması yapılmayacaktır. Sahte belge sunan veya ifade verenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak. Bu adayların adaylıkları yapılmışsa iptal edilecek. Ayrıca Üniversitemizin ücret ödemesi halinde bu ücretler yasal faiziyle birlikte tahsil edilecektir. Duyuruda yer almayan düzenlemeler için genel kanun hükümleri geçerlidir. Üniversite birimlerimizde (ilçelerimizde bulunan meslek yüksekokulları dahil) görev yapan sözleşmeli personelimiz, birimlerin ihtiyaçlarına göre farklı birimlerde görevlendirilebilmektedir. Tebliğimizin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren alınan belgeler geçersiz sayılacaktır. Sözleşmeli personel kullanımına ilişkin esaslar; Ek 3. maddede açıkça şu ifade yer alıyor: “Sözleşmeli personelin kurumlar arasında geçiş yapmasına izin verilmez. » Bu düzenleme ile söz konusu çalışanların tesisler arasında yer değiştirme hakkı bulunmamaktadır.

ÖZEL ŞARTLAR

Hijyen belgesinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmesi ve e-devlet üzerinden alınan barkodlu belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) GÖREV TANIMI: Çalıştığı işyerinin özelliğine göre: Tüm açık ve kapalı alanların (bahçe ve açık ortamlar, derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, kantinler, spor alanları, tüm yatakhaneler, koridorlar, banyolar, tuvaletler vb.) periyodik temizliği.) geri dönüştürülebilir malzemeleri toplamak, taşımak ve temizlemek, malzeme taşıma, mobilya, makine ve ekipman vb. taşıma/nakliye ve imha hizmetleri sağlamak. Mal veya yüklerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması, boyanması, sıvanması, sıvanması vb. Elde veya makinede yıkayın, kurutun, temizleyin, bulaşıkları değiştirin

Düzenlemek ve işletmek, kirli çamaşırları çamaşırhaneye götürmek, yıkamak ve kurutmak, ütülemek, tasnif edip depolama ünitelerine dağıtmak ve servisler, iç ve dış dokümantasyon hizmetleri,

 Birimde yemek hizmetlerini hazırlamak ve sunmak. Kadın çalışanların yapması gereken işleri (kadın lavaboları ve diğer temizlik ve bakım işleri) yapacaklar. Birimimizde erkek personelin yapması gereken görevleri (erkek lavaboları, diğer temizlik ve bakım işleri, fiziksel olarak zorlu alanlar) gerçekleştireceklerdir.

DESTEK PERSONELİ (HASTA BAKIMI) GÖREV TANIMI: Çalıştığı ekipmanı/hizmeti (dezenfeksiyon ve sterilizasyon) kullanıma hazır tutmak,

Hastaların muayene, muayene, tedaviye hazırlanmalarına, muayene öncesi ve işlem sonrası kıyafetlerini değiştirmelerine ve benzeri görevleri yerine getirmelerine yardımcı olmak,

Sağlık uzmanının belirlediği beslenme programına göre hastanın beslenmesine yardımcı olmak, hastanın dışkılarını (banyo, lazımlık vb.) toplamak ve temizlemek,

Hastaların sağlık uzmanı tarafından belirlenen egzersiz programına uymalarına yardımcı olur,

Kullanılan ekipmanların hazırlanması, temizlenmesi, sterilize edilmesi ve uygun şekilde saklanması konusunda sağlık profesyonellerine yardımcı olmak

Kullanılmış aletlerin sterilizasyonuna, kontamine olmuş malzemelerin imhasına, tıbbi alet ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardımcı olur,

Laboratuvardan alınan kan, doku veya diğer örneklerin taşınmasını sağlamak,

Hastaların diğer klinik veya birimlere transferine yardımcı olmak ve destek olmak,

Bakımı altındaki hastaların genel durumlarında görülen değişiklikleri sağlık meslek mensuplarına bildirmek,

Birim başkanı tarafından verilen diğer görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmek,

Üniversitemiz iş/faaliyet değişikliklerine ve hizmet lokasyonlarına göre yeni görev tanımları oluşturma hakkını saklı tutar.

BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ

Ankara Üniversitesi personel alım başvuruları 15 Mayıs – 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında (http://personeldb.ankara.edu.tr) adresinden online olarak yapılacak olup, şahsen ve Posta yoluyla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

KONTENJAN DAĞILIMI

dizi

dizi