Ankara Üniversitesi En Az İlköğretim Mezunu 47 İşçi Alımı Yapacak

Ankara Üniversitesi 47 İşçi Alımı Yapacak Başvurular İŞKUR Üzerinden Ankara Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alımında üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 47 kamu işçisi alımı yapılacak.

Ankara Üniversitesi En Az İlköğretim Mezunu 47 İşçi Alımı Yapacak

Üniversitenin yayımladığı ilana göre alımlar engelli ve eski hükümlü/TMY personel kadrosuna yapılacak. Toplamda 47 personelin alımın yapılacağı duyurulan ilanda başvurular bugün İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı.

Kadro Dağılımı

Engelli Personel: 11 personel

Temizlik görevlisi: 2 personel

Telefon santral operatörü: 2 personel

Büro İşçisi: 2 personel

Beden İşçisi: 2 personel

Çiftlik işçisi: 1 personel

Doğalgaz Kalorifer Ateşçisi: 1 personel

Tarım İşçisi: 1 personel

Eski Hükümlü/TMY: 36 Personel

Temizlik görevlisi: 16 personel

Bahçıvan: 4 personel

Çiftlik işçisi: 2 personel

Bitkisel Üretim ve Hayvan Yetiştiriciliği: 9 personel

Tarla Ürünleri işçisi: 5 personel

Başvuru Genel Şartları

1- Türk vatandaşı olmak,

2- 2 Ocak 2023 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Kamu haklarından mahrum olmamak,

5- Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

10- İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

12- Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

13- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

14- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

15- Sürekli İşçi (Temizlik Görevlisi) olarak atanan personel Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekân temizliğinde, çim biçme, ağaç ve bitki budama, sulama, çöp- moloz toplama, çiçek ve peyzaj bakımı, çevre temizlik hizmetlerinde, yemekhanede bulaşık, erzak taşıma ve servis hizmetlerinde ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilecektir,

16- İlan edilen işçi kadrolarına en az ilköğretim en çok ortaöğretim (lise veya dengi) mezunu

Başvuru Özel Şartları

Engelli Kadrosu

1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporu ile engelli olduğunu belgelendirmek,

Eski Hükümlü/TMY

- Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek,

İlanla ilgili tüm detaylara ve özel şartlara başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 29 Aralık 2022-2 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR açık işler sayfasından yapabilecek. Aşağıdaki link üzerinden başvuru sayfasına gidebilirsiniz.

BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /