Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KPSS'siz 90 Personel Alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bir ilan yayınladı. Yayınlanan yeni ilanda , en az ilkokul mezunu adaylar arasından 90 personel alımı yapılacağına yer verildi. En az ilkokul mezunu alımda başvuru detayları haberimizde.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi KPSS'siz 90 Personel Alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işçi alacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Resmi Gazete 'de bir ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda , en az ilkokul mezunu adaylar arasından 3 kadroya personel alımı yapılacağına yer verildi. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför kadrolarına yapılacak personel alımı için başvurular 20 Eylül 21019 günü başlıyor.

4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak personel alımında detaylar şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıyor olmak.
  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför kadrolarına yapılacak alım için başvuru özel şartları şu şekilde;

43 adet Güvenlik görevlisi başvuru özel şartları:

  • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
  • 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valiliklerce düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

40 Temizlik personeli alımı başvuru özel şartları:

  • En az ilköğretim mezunu olmak

7 şoför alımı başvuru özel şartları ise şu şekilde;

  • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
  • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
  • Bu alanda en az iki yıl tecrübeli olmak

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 20 Eylül ü2019 günü başlayacak. Başvuru yapmak isteyen adayların İşKUR üzerinden 24 Eylül tarihine kadar müracaatını yapması gerekmektedir.  Başvuru ekranı açıldığında kamubulteni.com 'da olacak. Bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin .

Yapılacak sınavda başarı göstererek ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Şoför meslek koluna başvuracak adaylarda şoför olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya şoför gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.

İŞ-KUR tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bildirilen başvurular arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 02 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 10:00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Abadan Konferans salonunda yapılacaktır

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA