Ankara Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile En Az Lise Mezunu 300 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi en az lise mezunu adaylar arasından 55 ve 60 KPSS puan şartı ile itfaiye eri alımı yapacak. Bugün yayımlanan itfaiye eri alımı ilanının başvuru detayları ve başvuru tarihi kamubulteni.com 'un haberinde. İşte detaylar.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 55 KPSS ile En Az Lise Mezunu 300 İtfaiye Eri Alımı Yapacak

Son dakika : Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 itfaiye eri alacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı  tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. Lise ve ön lisans mezunu adaylar arasından yapılacak itfaiye eri alımında ilan az önce yayımlandı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

- Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

- İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

300 itfaiye eri alımında başvuru özel şartları şu şekilde:

100 itfaiye eri alımı : 

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve

Dallarının birinden mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

KPSS P94 'ten en az 55 almış olmak.

200 itfaiye eri alımı : 

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

KPSS P93 en az 60.

İlana başvuracaklarla bilgi alış verişi için  TIKLA KATIL

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 30 Mart 2020  ile 03 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvuru formu yayımlandığı anda bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 09/04/2020 tarihinde belediyemiz web sayfası www.ankara.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.