Aksaray Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel ve Özel Şartları Netleşti

Aksaray Belediye Başkanlığına zabıta memuru alımı için başvuru genel ve özel şartları ile başvuru tarihleri netleşti.

Aksaray Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvuru Genel ve Özel Şartları Netleşti

Aksaray Belediyesi'nden yapılan resmi duyuruda, lise , önlisans ve lisans mezunlarından zabıta memuru alımı yapılacağı, kadın-erkek zabıta memuru alımı için başvuru yapacak adayların KPSS'ye girmiş ve en az 60 puan almış olma şartının yanı sıra başvuru için aranan nitelikleri de dikkatle incelemesi gerektiği belirtildi. Başvuru yapacak adaylarda aranacak başvuru genel ve özel şartları ise resmi duyuruda şu şekilde oldu: 

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1-Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
6- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1- Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3, Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 ve
lise veya dengi okul mezunu adayların ise 2018-KPSS P94 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en
az 60 puan almış olması gerekmektedir,
2- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma
ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60
metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark
olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak,
5- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış (13.10.1990 ve sonrası doğumlular) olmak,

BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Başvuruların 14 Eylül ile 18 Eylül tarihleri arasında alınacağına vurgu yapılan resmi açıklamada, başvuru sürecine dair ayrıca, "Adaylar, sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmek için; • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 14/ 09/ 2020 - 18/ 09/ 2020 tarihleri arasında (09:00-16:30 saatlerinde) Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir" denildi. 

BEKÇİ ALIMI, POLİS ALIMI, MEMUR ALIMI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK SADECE İŞ HABERLERİNE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLA