Aksaray Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak zabıta alımında başvuru bilgileri ve tarihi haberimizde.

Aksaray Belediyesi En Az Ortaöğretim Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Aksaray Belediyesi zabıta memuru alacak.

Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunu vatandaşlar arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayımlanan duyuruda zabıta memurluğuna başvuruların 14 ile 18 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacağına yer verildi. KPSS puan şatı ile yapılacak alımın başvuru bilgilerine kamubulteni.com olarak bu yazımızda yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre  yapılacak zabıta alımında başvuru genel koşulları şu şekilde;

-Türk vatandaşı olmak, 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- Başvuruda bulunacak lisans mezunu adayların 2018-KPSS P3,  Önlisans mezunu adayların ise 2018-KPSS P93 ve lise veya dengi okul mezunu adayların ise 2018-KPSS P94 puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almış olması gerekmektedir,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

LİSANS MEZUNU ZABITA ALIMI

BAŞVURU

İlana başvurular 14/ 09/ 2020 - 18/ 09/ 2020 tarihleri arasında (09:00-16:30 saatlerinde) Aksaray Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Zabıta alımı başvuru formu yayımlandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN