Akıncılar Belediyesi Kadın-Erkek Memur Alımı Yapacak

Sivas Akıncılar Belediye Başkanlığı'na lisans mezunlarından kadın-erkek memur alımı için başvuru işlemleri 5 Mart 2020 tarihinde başlayacak.

Akıncılar Belediyesi Kadın-Erkek Memur Alımı Yapacak

Akıncılar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, belediyeye memur alımı için ,"Akıncılar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, KPSS'den en az 50 puan alan adaylar arasından gerçekleşecek alımlara başvuru yapmak isteyen adayların en az lisans mezunu olması gerektiği, "İşletme, Kamu Yönetimi veya İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinin birinden mezun" ve MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olması gerektiği hatırlatıldı. Başvuru yapmak isteyen adaylarda aranacak diğer genel şartlar ise aşağıdaki gibi oldu: 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen Memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
• İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
d.MEB onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular 5-9 Mart 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Belediye Başkanlığının yazı işleri müdürlüğüne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçekleşecek. Başvuru yapacak adayların başvuru sırasında gerekli belgeler ve diğer detaylara belediyenin resmi sayfasından erişim sağlayabileceği hatırlatıldı.