Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Memur ve Uzman Yardımcısı Alınacak

Akdeniz İhracatçı Birliklerine memur alımı ve uzman yardımcısı alımı için başvuru işlemleri 28 Şubat'a kadar devam edecek. Başvuruların şahsen ya da posta yoluyla yapılabileceğine vurgu yapılan resmi duyuruda adayların memur alımı ve uzman yardımcısı alımı için belirtilen başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Memur ve Uzman Yardımcısı Alınacak

Akdeniz İhracatçı Birliklerine sözlü sınavla idari memur ve uzman yardımcısı alımı için başvuru süreci 28 Şubat 2020 tarihi saat 17.00'e kadar devam edecek.

Sadece İş haberlerinin yer alacağı (Bekçi, Uzman Çavuş, Polis, Subay Alımları, Özel Sektör iş fırsatları) yeni sayfaya katılım isteği göndermek için TIKLA.

Memur ve uzman yardımcısı alımı için başvuru işlemlerinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne şahsen ya da posta yoluyla yapılacağı bildirildi. Akdeniz İhracatçı Birliklerine sözlü sınavla memur ve idari memur alımı yapılacağına dair duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış, söz konusu duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak şartlar aşağıdaki gibi sıralanmıştı. 

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

d) Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak,

e) 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

h) Görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak;

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

j) Uzman Yardımcısı kadrosu için, ÖSYM tarafından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında gerçekleşen İngilizce Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından (e-YDS için 2020 yılı dahil), en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak,

k) 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından herhangi birinden Tablo-1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış

ÖZEL ŞARTLAR

Uzman yardımcısı alımı için başvuru yapacak adayların , "İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, İstatistik, Ekonometri Bölümleri ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri" mezuniyet şartını, İdari memur alımı için başvuru yapacak adayların, "İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, İstatistik, Ekonometri Bölümleri ve Siyasal Bilgiler ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri" mezuniyet şartını yerine getirmesi gerekirken, Uzman yardımcısı alımında ayrıca ingilizce şartı da bulunuyor. Buna göre özel şartlar aşağıdaki gibi oldu: 

- 1 (Bir) adet Uzman Yardımcısı kadrosu için en az 1 (bir) yıl mobilya sektörü ile ilgili bir projede çalışmış olması şartı aranmaktadır.

- 1 (Bir) adet Uzman Yardımcısı kadrosu için İşletme, İktisat, Maliye mezunu olması tercih sebebidir.

3- Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

BAŞVURU SÜRECİNE DAİR DETAYLI BİLGİLENDİRMEYE ERİŞİM SAĞLAMAK İÇİN KURUMUN RESMİ SAYFASI ZİYARET EDİLEBİLİR.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA