Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Başvuruları Sona Eriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 15 Müfettiş Yardımcısı alımında başvurularda sona geliniyor. Son başvuru ne zaman.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Başvuruları Sona Eriyor

Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları (birinci grup) arasından on iki (12), Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında en az dört yıl eğitim veren bölüm mezunları (ikinci grup) arasından üç (3) olmak üzere giriş sınavı ile on beş (15) Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Başvuru yapanların arasından KPSS puanı en yüksek kişiden başlayarak adaylar sınava alınacaktır. İki aşamalı olacak sınav önce yazılı sonra sözlü olacaktır. 3 Ocakta başlayan başvurularda son gün yarın. 14 Ocak 2022 de sona erecek başvurularda;

GİRİŞ SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,
2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için KPSS P-3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
- Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için en yüksek puanlı 240 kişi,
- Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için en yüksek puanlı 60 kişi, içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
4. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması,
5. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunması,
Gerekmektedir.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU

1. Giriş Sınavı için başvurular, 03/01/2022 tarihinden 14/01/2022 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumludur.
4. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunacaklardır.