Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022/3 Tercih Alma İşlemi Kapsamında 2 Bin 545 Memur ve Personel Alım İlanı Yayımladı 2828 Sayılı Kanun Kapsamında İstihdam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022/3 tercih işleminde 2828 sayılı kanuna göre 2 bin 545 memur ve personel alımı gerçekleştirecek. Tercih işlemi başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022/3 Tercih Alma İşlemi Kapsamında 2 Bin 545 Memur ve Personel Alım İlanı Yayımladı 2828 Sayılı Kanun Kapsamında İstihdam

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam hakkından yararlanacak hak sahipleri için 2022 Yılı III.(Aralık) Dönem tercih işlemleri bugün başladı. En az ilkokul mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolar için ortaokul, ilköğretim, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylara yönelik kadrolar bulunmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınacak tercih işlemlerinde adaylar farklı bakanlıklarda istihdam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Bu yerleştirme işlemlerine yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında;

a. Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

b. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

c. 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

Tercih işlemini sadece yukarıdaki şartları taşıyan kişiler yapabilecektir.

Yerleştirme İşlemi Nasıl Yapılacak

Kılavuzda yer alan kadrolara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merkezi kura ile yerleştirme yapılacaktır.

Eğitim Durumuna Göre Yapılacak Alımlar

İlkokul, ortaokul, ilköğretim Mezunu: 362 personel

Lise Mezunu: 1.171 personel

Ön Lisans Mezunu: 329 personel

Lisans Mezunu: 683 personel

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. G

) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar tercihlerini 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek. Tercih alma işlemi 16 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar devam edecek.

BAŞVURU KILAVUZU VE TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /