Adliyeye KPSS'siz Personel Alımı Yapılacak

Amasya Adliyesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada adliyeye sınavsız tercüman alınacağına yer verildi.

Adliyeye KPSS'siz Personel Alımı Yapılacak

Adliyelere sınavsız personel alınacak.

Son dakika haberleri. Türkiye genelinde adliyelere personel alımı yapılacak. KPSS puan şartı aranmadan adliyelere yapılacak personel alımında başvuru bilgileri yazımızda.

TERCÜMAN ALINACAK

Türkiye genelinde birçok şehirde adliyelere tercüman alımı yapılacak. Her sene adli yılın başlaması ile birlikte yapılan tercüman alımında yeni duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda ise Amasya Adlliyesi bünyesine sınavsız tercüman alınacağına yer verildi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Tercüman alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

a-) Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olması,

b-) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması,

c-) En az ilkokul mezunu olması,

ç-) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d-) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e-) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

f-) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,

g-) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 30 Ekim tarihine kadar alınacak. 

Başvuru Dilekçesine:

a-) T.C. kimlik numarası beyanı,

b-) Banka iban numarası ve şube adı,

c-) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

d-) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç-) İki adet vesikalık fotoğraf,

e-) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği eklenir.

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

BAŞVURU ŞEKLİ

1-) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

2-) Başvurular, Komisyon tarafından 30/11/2020 tarihine kadar değerlendirilerek, listeye kabul şartlarını taşımayan ve başvuru dilekçesine eklenmesi istenilen belgeleri eksik olanların talebinin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar www.amasya.adalet.gov.tr adresinde ilanen tebliğ olunur.

DİĞER İLLER İÇİN DE İLAN GELECEK

Diğer illerdeki adliyelere de personel alımı yapılacak. Siz de aşağıdaki yorum kısmından ilan beklediğiniz şehri yazabilirsiniz.

kamubulteni.com  | Ankara