Adli Tıp Kurumu ve Adalet Bakanlığı Personel Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından birer ilan yayımlandı ve toplamda 3 kadroya personel alınacağına yer verildi.

Adli Tıp Kurumu ve Adalet Bakanlığı Personel Alımı Yapacak

Adalet Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu personel alacak.

Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından birer ilan yayımlandı ve farklı kadrolara kamu personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

ADLİ TIP KURUMU İLANI

Adli Tıp Kurumu tarafından yayımlanan ilanda 2 Kimyager (İstanbul) ile 1 Biyolog (İzmir) kadrolarına personel alımı yapılacağına yer verildi. Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca yapılacak kamu personeli alımında başvuru şartları şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 29 Ocak 2021 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Kimyager - İstanbul Merkez Teşkilatı kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Kimya lisans programından mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak. Biyolog - İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı kadrosunda istihdam edilebilmek için; yükseköğretim kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarında KPSS P3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Başvurular 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 17.00'da sona erecek. Başvurular Adli Tıp internet sitesi üzerinden alınacak.

İlan metni için TIKLAYIN

ADALET BAKANLIĞI İLANI

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda 10 Avukat alımı yapılacağına yer verildi. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla yapılacak alımda başvuru şartları şu şekilde:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Hukuk fakültesinden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak,

4- 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Başvurular 11-25 Ocak tarihleri arasında e Devlet kapısı üzerinden alınacak. 

İlan metni için TIKLAYIN

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA