Adalet Bakanlığı'na Personel Alımı Başvurularında Son Saatlere Girildi

Adalet Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuru işlemlerinde son saatlere girildi.

Adalet Bakanlığı'na Personel Alımı Başvurularında Son Saatlere Girildi

Bakanlığın resmi sayfası ve Çalışma Bakanlığı'ndan yayımlanan duyuruda sözleşmeli bilişim personeli alımı için 25 kontenjan ayrıldığı kaydedilirken, başvuru yapacak adayların unvanlara göre belirlenen şartların yanı sıra genel şartları da yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

Başvuru sürecine dair yapılan resmi açıklamada ise, "Adaylar başvurularını 28/06/2021-12/07/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir." ifadeleri yer aldı.

Başvuru Genel Şartları

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm
mezunları sadece D1 ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle
ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş)
yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler
ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde
bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
e) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım
çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna
ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme
yeteneklerine sahip olmak.

Başvuru Özel Şartları ve Diğer Tüm Detaylar için TIKLAYINIZ.pdf