Adalet Bakanlığı'na Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Koşulları ve Tarihleri

Adalet Bakanlığı'na koruma ve güvenlik görevlisi alımı için başvuru işlemleri 4 Ocak 2021 tarihinde başlıyor. pgm.adalet.gov.tr adresinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleşecek personel alımı başvuruları için şartlar da netleşti.

Adalet Bakanlığı'na Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Başvuru Koşulları ve Tarihleri

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, personel alımına başvuru yapacak adayların en az lise ve dengi okullardan mezun olması gerektiğine yer verilirken, adayların 30 yaşını bitirmemiş olması, özel güvenlik görevlisi (silahlı) kartına sahip olması gibi şartları da yerine getirmesi gerekiyor. Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için başvruu yapacak adaylarda aranacak diğer şartlar ise şu şekilde sıralandı: 

I) Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

II) Özel Şartlar
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı için başvuru sürecine dair, "Adaylar başvurularını 04/01/2021-15/01/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. " açıklaması yapıldı.