Adalet Bakanlığı ve CTE, 6 İlan ile En Az Lise Mezunu Memur Kamu Personel Alımı Yapıyor 2021

Adalet Bakanlığı güncel 6 ilanı ile en az lise mezunu adaylar arasından kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Bakanlığın güncel ilanları yazımızda.

Adalet Bakanlığı ve CTE, 6 İlan ile En Az Lise Mezunu Memur Kamu Personel Alımı Yapıyor 2021

Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor.

Adalet Bakanlığı 6 lian ile en az lise mezunları arasından personel alımı yapıyor. KPSS puan şartı ile yapılan personel alımında başvuru duyuruları geldi. :Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bünyesine, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı bünyesine yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

-Türk Vatandaşı olmak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

İLANLAR

Adalet Bakanlığı ilanlarının detayları şu şekilde:

Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı için TIKLAYIN

CTE 160 katip alımı için TIKLAYIN

Adli Tıp Kurumu personel alımı için TIKLAYIN

CTE öğretmen alımı için TIKLAYIN

Adalet Bakanlığı Stajyer Kontrolör alımı için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN