Adalet Bakanlığı Duyurdu! 1300 Yeni Personel Alınacak - Hakim Savcı Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu

Adalet Bakanlığı'nın 2019 yılı hakim savcı alımı ilanı yayımlandı.

Adalet Bakanlığı Duyurdu! 1300 Yeni Personel Alınacak - Hakim Savcı Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu

Adalet Bakanlığı'nın 2019 yılı hakim savcı alımı ilanı yayımlandı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:17
Adalet Bakanlığı Duyurdu! 1300 Yeni Personel Alınacak - Hakim Savcı Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu

Adalet Bakanlığı Duyurdu! 1300 Yeni Personel Alınacak - Hakim Savcı Alımı Başvuru Şartları Belli Oldu

1000 adli yargı hakim ve savcı adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alımı için sınav 29 Aralık 2019 tarihinde ÖSYM tarafından Ankara'da yapılacak. Sınav başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sayfası ve resmi başvuru merkezleri vasıtasıyla 31 Ekim ile 7 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak. Resmi Gazete'de de yayımlanan duyuruda, adayların başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemeleri gerektiğine vurgu yapılırken, resmi duyuru şu şekilde oldu: 

A-2019 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma
sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara;
1) 1000 adlî yargı hâkim ve savcı adayı,
2) 200 avukatlık mesleğinden hâkim ve savcı adayı,
3) 100 idari yargı hâkim adayı,
alınacak olup, yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından 29 Aralık 2019 Pazar günü Ankara’da iki oturumda yapılacaktır.
a) Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümü için başvuru yapan
adaylar, Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile sadece Adli
Yargı Sınavına başvuran adayların sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da
tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
b) Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adayların
sınav binalarına alınma işlemleri sınavın sabah oturumunda saat 10.00’da, öğleden sonra
oturumunda ise saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, sınavın sabah oturumunda saat
10.00’dan sonra öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.
c) İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisi için de başvuru yapan adaylar ile
sadece İdari Yargı Sınavına veya sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adayların
sınav binalarına alınma işlemleri saat 11.00’de tamamlanacaktır. Adaylar, saat 11.00’den sonra
sınav binalarına alınmayacaklardır.
d) Adli Yargı-Avukat Sınavı için de başvuru yapan adayların öğleden sonra oturumu için
sınav binalarına alınma işlemleri saat 15.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 15.30’dan sonra
sınav binalarına alınmayacaklardır.
B-Sınavlara Başvurular:
Sınava başvurular, 31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM
başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını
tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet
adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları,
resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) bulunan adaylar, başvuru
işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet
adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir başvuru
merkezlerinde yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru
işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve
ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.*
Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru
ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı, askeri okul mezunları
ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U.
numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri
başvuru ekranına yansıtılacaktır.
YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM
Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası)
adaylar), düzeltme/değişiklik bulunan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden
yapacaklardır.
ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik
önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler,
başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.
Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden
edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş
olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken,
doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur (Nüfus
cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya
kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı
geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.).
YÖKSİS’te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayan veya bu bilgilerinde
düzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma veya
mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma veya mezuniyet
belgesi ile Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip
başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar
bakımından, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî
bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerin
onaylı örneği de kabul edilir.) başvuruda yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı bir
örneğini başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.
Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru
merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların
başvuru süresi içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları
gerekmektedir.
YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları ile
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası (0 ile başlayan YU numarası)
edinenler) ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim
bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru
aşamasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile
birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında
geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından
engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.
Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile birlikte hangi sınava katılacakları
bilgisi de aşağıdaki şekilde alınacaktır:
• 2019-Adli Yargı Sınavına katılacağım.
• 2019-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.
• 2019-İdari Yargı Sınavına katılacağım.
Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan
bir veya birden fazlasını işaretlemek suretiyle, birden fazla sınava başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan
sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya
verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için
geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge
üzerindeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru
tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular
tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.
Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla
başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi
ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday
başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını
tamamlayacaklardır.
Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 324,00
TL, 3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL’dir
Sınav ücreti, 31 Ekim - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer
alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar
bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek
hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini
yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini süresi
içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.
Başvuru bilgileri sisteme kaydedilen ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan
adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu
adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları
sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak
“Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.
Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.
Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan
aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday,
aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
C-Başvuru Koşulları:
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları
taşımaları gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1984 ve daha
sonra olanlar) doldurmamış olmak,
Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma
sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının
yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha
sonra olanlar) doldurmamış olmak,
c) Adlî yargı – avukatlık adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya
yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik
kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
İdarî yargı adayları için; Hukuk Fakültesi veya Hukuk Bilgisine programlarında yeterince
yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık
yükseköğrenim mezunu olmak, Yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk
fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olanlar ile Hukuk
Fakültesi dışında hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler,
idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,
e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel
olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı
şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,
g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir
suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere
üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma
altında olmamak,
h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış
olmak.
D-Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını
taşımadığı hâlde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, birden fazla sınav ücreti
yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda
başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran,
aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez.
E-Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye
bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş Belgesi
düzenlenecektir. Belge üzerinde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği ile adayın girmek
istediği sınav tür/türleri, sınav tarihi ve saatleri yer alacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine
(katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak ayrı sınav binalarına atanacaklardır.
F- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş
Belgesi ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik
süresi dolmamış pasaport dışında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalımühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi kabul
edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler
sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga
basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve 
T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga,
güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle veya
daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik
süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde
Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla
herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca
geçersiz sayılacaktır.
G- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav
Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya
geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini
edinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış
pasaport dışında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik
kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu
“Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.). Şifrenin edinilmesi ile
ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.
H-Bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra;
Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına
Girmek İsteyenler;
1)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından
(http://www.pgm.adalet.gov.tr/formlar.html) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı
Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formu ( bu form eksiksiz bir şekilde
doldurulacaktır.),
2)Avukatlık Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav
tarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek amacıyla,
a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:
aa)Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro yönetim
kurulu kararının aslını,
ab)Baroya kaydı devam ederken bir kurum veya kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum ve
kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, ( Bu belgenin çalışma süresinin başlangıcını, çalışma
bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir. )
b-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak
görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:
ba)Avukatlık ruhsatnamesinin örneğini,
bb)Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan
alınacak hizmet belgesinin aslını,
bc-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu veya sözleşmeli
olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest
avukatlıkta geçirdikleri süreyle birlikte fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık
yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan
alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,
(Başvuru tarihi itibarıyla üç yılı doldurmamakla birlikte yazılı yarışma sınavı tarihi
itibariyle bu süreyi dolduracak olanlar yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Ancak bu
durumdaki ilgililerin mülâkata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı
yarışma sınavı tarihi arasındaki dönemde fiilen avukatlık yaptığını mülâkattan önce, ayrıca
belgelemeleri gerekmektedir.) 
3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına veya ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut
yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin
yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekmektedir. Üç yıllık fiili avukatlık süresi hesaplanırken
askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir.)
Hukuk Fakültesi Mezunları Dışında İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına
girmek isteyenler:
Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat
ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlarda
hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer verilip verilmediğinin tespit edilmesi
amacı ile bu adayların mezuniyet belgeleri ile birlikte transkript belgelerini, (belgelerin onaylı
örneği kabul edilir.)
I-Avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adayları ile hukuk fakültesi mezunları
dışında, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat
ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adaylar yukarıdaki H
bendinde istenilen belgelerini, 31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne bizzat teslim ederek ya da
ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak işlemler sonrasında (masrafı ilgilisi
tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla gönderecektir.
(Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı, Hukuk Fakültesi Mezunu Olup İdari Yargı Hakim
Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Girecek Adaylardan Evrak İstenmeyecektir.)
İ-Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile idari yargı hâkim adaylarından hukuk alanında
doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla (doğum tarihi
01.01.1984 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ile Avukatlar için Adli
Yargı Hâkim ve Savcı Adaylarından yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarih itibariyle fiilen 3 yıl
avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olup giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının
birinci günü itibarıyla (doğum tarihi 01.01.1974 ve daha sonra olanlar) kırkbeş yaşını
doldurmamış olanlar yazılı sınavdan muaftırlar, bu şartları taşıyan adaylar sadece mülâkata tâbi
tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır.
Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idarî yargı hâkim adaylığına hukuk alanında
doktora yapmış olup ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanında
doktora yaptığını gösteren diploma suretiyle, başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel
Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)
Avukatlık adlî yargı hâkim adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlar hukuk
fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini
ve fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro yönetim kurulu kararı aslı veya kamu kurum
kuruluşlarında çalışmakta ise hizmet belgesinin aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ile başvuru
formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde
yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)
31 Ekim - 7 Kasım 2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer
Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak işlemler sonrasında APS yoluyla göndermeleri
gerekmektedir.
Avukatlık adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı için adayların başvuru
formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan
bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat 
öncesinde istenilen belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda bulunan 2802 Sayılı
Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan
geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
Eksik evrakı olan veya başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul
edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dâhil edilmeyeceklerdir.
Avukat adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı yazılı yarışma
sınavına girecek adayların başvuru formları ile ekleri, şartların mevcut olup olmadığı açısından
incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr
adresinde 10 Aralık 2019 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları
bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır.
Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için
ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına
İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları
ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
J-Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi:
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına
işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında
değerlendirilecektir.
Her aday sınavda, başvurduğu sınava ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını
ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı,
T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup
olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş
Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol
etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı
bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki
bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için
düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan
bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adaylar, başvurudaki sınav tercihlerine göre ilgili testin sorularını cevaplayacaklardır.
I)Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı Sınavlarının tümüne de katılacak adaylar,
sınava saat 10.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara önce Adli Yargı Testinin soru kitapçığı
verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları
adaylardan toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin
soru kitapçığı adaylara verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi
Testinin cevaplama süresi saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama süresi de
tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara sınavın sabah
oturumda son olarak İdari Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin
cevaplama süresi saat 12.45’te başlayacaktır. Adaylar, Adli Yargı-Avukat Testini ise öğleden
sonra oturumunda alacaklardır. Adli Yargı-Avukat Testinin cevaplama süresi saat 15.45’te
başlayacaktır.
II)Adli Yargı ve İdari Yargı Sınavlarının ikisine katılacak adaylar, sınava saat 10.15’te
başlayacaklardır. Bu adaylara önce Adli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için
verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacak ve 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı adaylara
verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama
süresi saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama süresi de tamamlandıktan sonra
testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara son olarak İdari Yargı Testinin soru
kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin cevaplama süresi saat 12.45’te başlayacaktır.
III)Adli Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisine katılacak adaylar, sınava saat
10.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara önce Adli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu
test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan
toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı
adaylara verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin
cevaplama süresi saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama süresi de
tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları adaylardan toplanacaktır.
Adaylar, Adli Yargı-Avukat Testini ise öğleden sonra oturumunda alacaklardır. Adli YargıAvukat Testinin cevaplama süresi saat 15.45’te başlayacaktır.
IV)İdari Yargı ve Adli Yargı-Avukat Sınavlarının ikisine de katılacak adaylar, sınava saat
11.15’te başlayacaklardır. Bu adaylara önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan
Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan
Bilgisi Testinin cevaplama süresi saat 11.15’te başlayacaktır. Bu test için verilen cevaplama
süresi tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Adaylara sınavın
sabah oturumda son olarak İdari Yargı Testinin soru kitapçığı verilecektir. İdari Yargı Testinin
cevaplama süresi saat 12.45’te başlayacaktır. Adaylar, Adli Yargı-Avukat Testini ise öğleden
sonra oturumunda alacaklardır. Adli Yargı-Avukat Testinin cevaplama süresi saat 15.45’te
başlayacaktır.
V)Sadece Adli Yargı sınavına katılacak adaylar, saat 10.15’te sınava başlayacaklardır. Bu
adaylara önce Adli Yargı Testinin soru kitapçığı verilecek, bu test için verilen cevaplama süresi
tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları adaylardan toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel
Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Genel Yetenek ve Genel
Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin cevaplama süresi saat 11.15’te başlayacaktır.
VI)Sadece İdari Yargı sınavına katılacak adaylar, saat 11.15’te sınava başlayacaklardır.
Bu adaylara önce Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin soru
kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi tamamlandıktan sonra testin soru
kitapçıkları adaylardan toplanacaktır. Daha sonra adaylara İdari Yargı Testinin soru kitapçığı
verilecektir. İdari Yargı Testinin cevaplama süresi saat 12.45’te başlayacaktır.
VII)Sadece Adli Yargı-Avukat sınavına katılacak adaylar, saat 11.15’te sınava
başlayacaklardır. Bu adaylara sınavın sabah oturumunda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile
Ortak Alan Bilgisi Testinin soru kitapçığı verilecektir. Bu test için verilen cevaplama süresi
tamamlandıktan sonra testin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları adaylardan toplanacaktır.
Adaylar, Adli Yargı-Avukat Testini öğleden sonra alacaklardır. Adli Yargı-Avukat Testinin
cevaplama süresi saat 15.45’te başlayacaktır.
Tüm adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testini
cevaplamak zorundadır. Bu testte 65 soru bulunacak cevaplama süresi 80 dakika olacaktır.
Adaylara, başvurudaki sınav tercihlerine uygun kitapçık verilecektir. Bu test/testlerde yer
alan 35’er soru için cevaplama süresi 50’şer dakika olacaktır. 
Adaylara sabah oturumu için tek cevap kâğıdı, öğleden sonra oturumu için tek cevap
kâğıdı verilecektir. Cevap kâğıtları, her adayın cevaplayacağı son testin cevaplama süresi
tamamlandıktan sonra adaylardan toplanacaktır.
Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı “Sınav Saati”nden en az 1 saat önce
sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur.
Birden fazla testin uygulandığı sınav salonlarında sınav evrakının dağıtılması ve
toplanmasında ara verilmeyecektir. Sınav evrakının toplanması ve dağıtılması esnasında adayların
sınav salonundan çıkmaları veya sınav salonuna girmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan
ayrılan bir aday her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak
ve zorunlu testlerden oluşur.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili sorulardan,
Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk
Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.
Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.
Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret
Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.
İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.
İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan
oluşur.
Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru
cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen
sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması
suretiyle puanlama yapılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan
Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi
(35 soru) / Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru)
ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan
Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi
Testinde bulunan 10 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 15 alt test için
adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham
puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve
standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve
standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. 
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart
puanların her biri 0,2 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Alan Bilgisi Testi’nde bulunan 10 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 0,1
ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı
bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 2/3 ile
çarpılması sonucu bulunacak değer olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel
Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin
bütününde hesaplanan en düşük ham puan değerinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer
olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak
adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı
Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre;
Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya İdari
Yargı Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
Adayların, katıldıkları oturumlarda yer alan test veya testlerde hiçbir işaretleri
bulunmaması durumunda ilgili adayların bu test veya testlerden 0 (sıfır) ham puan aldıkları kabul
edilir.
Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya
hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından
yapılacak mülakata çağrılacaktır.
Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan
adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (200) iki katı fazlası olan 600 aday mülakata
katılmaya hak kazanacaktır. 600 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı
tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır.
İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan
başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak
kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak
mülakata çağrılacaktır.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından
duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav
sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve
aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ
hükmündedir.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Mülakata katılmaya hak kazandınız.
Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”, kontenjana
giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi
yazılacaktır.
K-Sınava Geç Başvuru
Geç başvuru günü, 20 Kasım 2019 tarihinde olup, adaylar başvurularını başvuru
merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini
yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. 
Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için
324,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 486,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 648,00 TL’dir.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin
internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile
yatırılacaktır. Bankalardan sınav ücreti yatırılamaz.
Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Avukat mesleğinden
adli yargı hâkim ve savcı adayları ile hukuk fakültesi mezunları dışında, hukuk bilgisine
programlarında yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından
en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adaylar yukarıdaki H bendinde istenilen belgelerini,
20 Kasım 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube
Müdürlüğüne bizzat teslim edecek ya da ilgilinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığınca
yapılacak işlemler sonrasında (masrafı ilgilisi tarafından verilmek suretiyle) APS yoluyla
gönderecektir.
L-Sınav Sonucuna İtiraz
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik
ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün
sonra başlamak üzere), ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe
Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden
itibaren 3 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava
açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Bu adayların inceleme
masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-
5321 (IBAN NO: TR 780001001745060280115321) hesabına gerekli ücreti yatırdıklarını
gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire
Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları
inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile
bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası,
adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme
alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi
esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri
https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.
M-ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak; adaylar,
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda,
sınavda kullanmış oldukları kendi sınav evrakını ÖSYM’de (Ankara’da) inceleyebileceklerdir.
N-Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez.
Sorular, basılı veya internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi
amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,
herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere
karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava
giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Esra Sümeyye 2019-09-14 05:52:47

Fizik tedavi, veterinerlik, Fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sumeroloji, tıp gibi en az 4 yıllık bölüm mezunlarının idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı.” alttaki KHK ' ben çıkartmadım AKP karar verdi söz verdi bu mezunlar ölsün mü Fransısızca mezunu Öğretmenler işsiz yazıklar olsun haram olsun zehir zıkkım olsun inim inim inlesinler bir hünleri bin yıldan beter olsun kahrolsunlar helak oysunlar


“KHK'nın 136/a madde/fıkrasına göre

Avatar
Esra Sümeyye 2019-09-14 05:07:57

Hani Recep Tayyip Erdoğan İdari Yargı Hakimliğinine Fransısızca bölümü(Fransısızca Öğretmenlerininde )başvuru yapabileceklerini buyurmuştu yine mi kandırıldık

Avatar
Esra Sümeyye 2019-09-14 05:21:36

Fizik tedavi, veterinerlik, Fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sumeroloji, tıp gibi en az 4 yıllık bölüm mezunlarının idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı.”

“KHK'nın 136/a madde/fıkrasına göre alım yapılacaktı

Avatar
Esra Sümeyye 2019-09-14 05:47:42

Fizik tedavi, veterinerlik, Fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sumeroloji, tıp gibi en az 4 yıllık bölüm mezunlarının idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı.”

“KHK'nın 136/a madde/fıkrasına göre neden bu mezunlara yer açılmıyor neden neden