Adalet Bakanlığı 7 Kadroya Kamu Personel Alımı Yapacak: Başvurular Başlıyor

Adalet Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda, 7 kadroda istihdam etmek üzere 518 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak personel alımında başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

Adalet Bakanlığı 7 Kadroya Kamu Personel Alımı Yapacak: Başvurular Başlıyor

Adalet Bakanlığı 7 kadroya 418 personel alıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından bugün Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. Bakanlık merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesine yapılacak personel alımı KPSS puanı ile yapılacak. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda kamu ilanının başvuru detaylarına yer verdik.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı şu şekilde;

  • 12 istatistikçi,
  • 3 mimar,
  • 2 diyetisyen,
  • 1 şehir plancısı
  • 144 psikolog,
  • 100 pedagog
  • 156 sosyal çalışmacı.

Bilgi alış verişi için TIKLAYIN

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

- Askerlik durumu itibariyle;  Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı  engeli bulunmamak

- 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Alım yapılan kadrolara göre başvuru özel şartları şu şekilde:

Psikolog

Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

Pedagog

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans

bölümlerinin birinden mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı

Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

İstatistikçi

İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

Mimar

Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.

Diyetisyen

Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.

Şehir Plancısı

Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İlana başvurular 11 Kasım ile 25 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru ekranı henüz açılmadı. İnternet üzerinden başvuru ekranı açıldığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN