9 İlde SYDV Memuru alım Süreci Başladı

9 İlde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görevlendirilmek üzere personel alımları İŞKUR üzerinden başladı.

9 İlde SYDV Memuru alım Süreci Başladı

Duyuru Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına çok sayıda memur ve personel alınacağı bilgisine yer verildi.

İŞKUR aracığı ile yayımlanan ilanlarda KPSS´siz işçi, KPSS 60 puanla personel alınacağı belirtiliyor.

Alım yapılacak kadrolar ise şu şekilde:

 • İdari Büro Görevlisi
 • Temizlik İşçisi
 • Eğitmen
 • ADEM Kordinatör
 • ADEM Yardımcı Hizmetli
 • ADEM Eğitici Personel
 • Temizlik Görevlisi
 • Proje Personeli
 • Geçici Personel Engelli
 • Aile Destek Merkezi (ADEM) Kordinatör

Başvuru Şartları:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 • 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
 • Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
 • İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
 • Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir.
 • Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

İlan detaylarına ulaşmak ve başvuru yapmak için  TIKLAYINIZ