9 Belediyeden KPSS'siz İlan: En İlköğretim Mezunu Personel Alımı İlanı Yayımlandı

9 belediye başkanlığı bünyesine en az ilköğretim mezunları arasından personel , işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan işçi ve personel alımlarının başvuru bilgileri yazımızda.

9 Belediyeden KPSS'siz İlan: En İlköğretim Mezunu Personel Alımı İlanı Yayımlandı

9 belediye KPSS 'siz ilan yayımladı.

İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel, memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımlarında başvurular alınmaya başladı. Biz de Kamubulteni.com olarak bu yazımızda belediye başkanlıkları bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru detaylarına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyelere yapılan personel alımlarının başvuru bilgilerine baktığımızda genel şartlara şu şekilde yer verildi:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi’nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI - ALIM YAPAN BELEDİYELER - KADROLAR VE ŞARTLAR

Kadın erkek asker ve asker adayları ile bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLAYIN