76 Şehre Memur Alımı Başvurusu Bugün Başladı

Kamuya 76 şehirde personel, memur ve işçi alımı başvuruları başladı. Bugün başvurusu başlayan personel alımı ilanları yazımızda.

76 Şehre Memur Alımı Başvurusu Bugün Başladı

76 şehre personel alınacak.

76 şehre , farklı kurumlarda istihdam etmek üzere KPSS 'siz , 40-50-70 KPSS ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kurumlara yapılan personel alımlarında başvurular bugün alınmaya başladı. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

BUGÜN BAŞLAYAN İLANLAR

Başvurusu bugün başlayan personel alımları şu şekilde:

Defterdarlıklara 300 memur alımı için TIKLAYIN

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 30 personel alacak. İlan için TIKLAYIN

Askeriye ve üniversite hastanelerine personel alımı için TIKLAYIN

KİK 20 memur alıyor. İlan metni için TIKLAYIN

Tillo Belediyesi 1 memur alımı için : http://www.tillo.bel.tr/

CTE personel alımı başvuruları henüz başlamadı. Başvuru başaldığında link eklenecektir.