7 Şehirde Kamuya Sınavsız Personel Alımı

Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Sınavsız yapılan personel alımında başvuruya ilişkin detaylar yazımızda.

7 Şehirde Kamuya Sınavsız Personel Alımı

Farklı illerde belediyelere personel alınacak.

Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımlarının yapılacağı bildirilirken, başvuruların başladığına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan belediye, belediye şirketleri ve kamu şirketlerine yapılan personel alımında adaylar farklı kadrolarda istihdam edilecek.

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Başvuru genel koşulları şu şekilde:

a)    Türk vatandaşı olmak.

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Bilgi alış verişi için TIKLAYIN