7 İlde Kamuya KPSS'siz Ambulans Şoförü, Güvenlik Görevlisi, Zabıta ve Büro Memuru Alımı

İŞKUR üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. 7 şehirde ambulans sürücüsü, güvenlik görevlisi, büro personeli, yardımcı zabıta personeli, ulaşım personeli, şoför, kontrolör ve yardımcısı, iş makinesi operatörü ile teknisyen kadrolarına yapılan alımların detayları yazımızda.

7 İlde Kamuya KPSS'siz Ambulans Şoförü, Güvenlik Görevlisi, Zabıta ve Büro Memuru Alımı

7 şehirde kamuya KPSS'siz zabıta, ambulans şoförü, güvenlik görevlisi ve büro personeli alımı yapılıyor.

İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Belediyeler bünyesine yapılan kamu personeli alımlarının başvuruları başladı. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda belediyeler ile belediye kamu şirketleri bünyesine yapılan personel ve işçi alımlarının başvuru bilgilerine yer verdik. 

ALIM YAPILAN KADROLAR

KPSS şartı olmadan belediyeler bünyesine yapılan personel , memur ve işçi alımlarında adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi. 

- Ambulans şoförü,

- Güvenlik görevlisi

- Büro personeli

- Yardımcı Zabıta Personeli,

- Ulaşım Hizmetleri Personeli

- Şoför

- Kontrolör yardımcısı

- Teknik işler personeli

- Kontrolör

- İş makinesi operatörü

- Elektrik teknisyeni

- Büro işçisi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- TCK 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İLAN METİNLERİ

Bilgi alış verişi için  TIKLAYIN