60 KPSS ile Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İlanı Yayımlandı - Çorum-Geyve Belediyesi

Çorum ve Geyve Belediye Başkanlıkları tarafından yayımlanan ilanlarda zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuru bilgileri yazımızda.

60 KPSS ile Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı İlanı Yayımlandı - Çorum-Geyve Belediyesi

İki Belediyeye memur alınacak.

Geyve Belediyesi ile Çorum Belediyesi tarafındna ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarında istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında başvuru bilgileri yazımızda.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Zabıta memuru ve itfaiye eri alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye  kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 
 • İtfaiye eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR ve BAŞVURU TARİHLERİ

İlanların başvuru detayları şu şekilde:

ÇORUM BELEDİYESİ

Çorum Belediyesi ilanına başvurular 4 Ocak 2021 'de başlayacak. Başvurular 8 Ocak'a kadar devam edecek ve şahsen alınacak. İlan metni için TIKLAYIN

GEYVE BELEDİYESİ

Geyve Belediyesi ilanı şu şekilde:

Başvurular 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında belediyeye şahsen yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN