55-60 KPSS ile 3 Belediye Memuru Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Evreşe Belediyesi kadrolu 3 memur alımına başvuru için son günlere girildi. VHKİ ve düz memur kadrosuna yapılan memur alımı için başvuru detayları haberimizde.

55-60 KPSS ile 3 Belediye Memuru Alımı Başvurusu Sona Eriyor

Evreşe Belediyesi memur alımı başvurusu sona eriyor.

Evreşe Belediyesi 55-60 KPSS ile kadrolu memur alımı başvurusu 8 Mart 2019 günü sona eriyor. Başvurularda son saatlere girilmesi ile birlikte kamubulteni.com olarak, başvurusunu yapamayan adaylar için uyarı mahiyetindeki bu haberimizi yazdık.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Evreşe Belediyesi memur alımı, VHKİ ve düz memur kadrolarına yapılmaktadır. Alım yapılan kadrolar ile mezuniyet ve KPSS şartı şu şekilde;

Kadro Unvanı

Niteliği

KPSS Puanı

Veri Hazırlama ve

Kontrol İşletmeni-1

Ekonomi, İktisat, İşletme,

Maliye veya

Muhasebe Lisans

programlarının birinden

mezun olmak.

*M.E.B.'den

onaylı Bilgisayar

İşletmeni Sertifikası sahibi

olmak veya mezun olduğu

okulda bilgisayar dersi

gördüğünü belgelemek.

2018 KPSS P3'ten

en az 55 Puan almış olmak

Memur-1

Ekonomi, İktisat, Kamu Yönetimi

Lisans Programlarının birinden mezun olmak.

*M.E.B.'den

onaylı Bilgisayar

İşletmeni Sertifikası sahibi

olmak veya mezun olduğu

okulda bilgisayar dersi

gördüğünü belgelemek.

2018 KPSS P3'ten

en az 60 Puan almış olmak

Memur-1

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,

Yerel Yönetimler, İşletme Yönetimi,

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Ön Lisans Programlarından mezun olmak.

2018 KPSS P93'ten

en az 60 Puan almış olmak

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Evreşe Belediyesi 3 memur alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 1 (Bir) ve 2 (İki) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur ilan alımı için M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 8 Mart 2019 mesai bitimine kaar şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Posta yolu ile yapılacak başvurularda evrakların 8 Mart mesai bitimine kadar belediyede olması gerekmektedir.

 • İş Talep Formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya Noter onaylı sureti 
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • KPSS Sonuç çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf
 • 1 (Bir) sıra numaralı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 2 (İki) sıra numaralı Memur kadrosu için başvuracak adaylar için M.E.B.' den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

TÜM KAMU İLANLARINDAN, MEMUR ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN