422 Personel Alım Başvurusu İçin Son Şanslar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alımı yapılacak kadrolar için ilan edilen duyuruda son güne girdik. Başvurularda son gün 21 Şubat 2022 bugün.

422 Personel Alım Başvurusu İçin Son Şanslar

Bakanlık tarafından istihdam edilmek üzere alınacak 422 sözleşmeli personel alımı sona eriyor. Belirlenen şartları taşıyan adaylar başvuru yapabilecektir. Kadrolar mühendis ve büro personeli kadrolarına ayrıldı. İşte alım yapılacak kadrolar

Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere;

Çevre Mühendisi 53 personel

İnşaat Mühendisi 51 personel

Makine Mühendisi 37 personel

Harita Mühendisi 16 personel

Elektrik Mühendisi 19 personel

Jeoloji Mühendisi 12 personel

Jeofizik Mühendisi 9 personel

Mimar 24 personel

Şehir Plancısı 30 personel

Büro Personeli Taşra 162 personel

Büro Personeli Merkez 20 personel

İstihdam edilecektir. Büro personeli taşra kadrosuna atanacak personeller ön lisans mezunları arasından seçilecek, Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama” bölümlerinden ön lisans mezunu olmak gerekiyor.

Büro Personeli Merkez kadrosuna atanacak adayların Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi” lisans bölümlerinden mezun olması gerekiyor.

Diğer kadrolar için kendi bölümlerinden mezun olma şartı var.

KPSS Şartı Var mı?

Başvuru yapacak adaylardan KPSS puanı istenmektedir. Adaylar KPSS B Sınıfı puan türleriyle başvuru yapabilecektir. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olma şartı var.

Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak

Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Şartlar

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

c. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az 70 puana sahip olmak.

d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

g. Askerlik durumu itibariyle;

· Askerlikle ilgisi bulunmamak

· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.