4 Bin TL Maaşla İtfaiye-Zabıta-Nikah Memuru ve Düz Memur Alımı Başlıyor-Düşük KPSS ile

Düşük KPSS puanı ile en az lise mezunu adaylar arasından itfaiye eri, en az ön lisans mezunu adaylar arasından da zabıta memur, evlendirme memuru, veznedar alımı yapılacak. Başvurular başlıyor. İşte detaylar.

4 Bin TL Maaşla İtfaiye-Zabıta-Nikah Memuru ve Düz Memur Alımı Başlıyor-Düşük KPSS ile

55-60 KPSS ile en az lise mezunu zabıta , itfaiye eri , düz memur ve nikah memuru alımı başvurus başlıyor.

Derik ile Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda , en az lise mezunu adaylar arasından düşük KPSS ile farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Belediyelere kadrolu olarak yapılan personel alımında başvurular 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlıyor. 

ALIM YAPILAN KADROLAR

Yayımlanan ilanlara baktığımızda Lüleburgaz Belediye Başkanlığı itfaiye eri kadrosuna 10 personel alımı yaparken , Derik Belediyesi tawrafından da yayımlanan ilanda zabıta, muhasebe, evlendirme memuru, Veznedar ve düz memur kadrolarına personel alımı yapacak.

Derik Belediyesi 'nin yayımladığı ilanında kadro dağılımı , mezuniyet ile KPSS şartı şu şekilde verildi:

Lüleburgaz Belediyesi itfaiye eri alımında ise kadroya göre sayı dağılımı, mezuniyet ile KPSS şartı şu şekilde;

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İki belediyenin kamu personel alımı başvuru şartları şu şekilde;

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Zabıta ve itfaiye eri kadrosu için başvurular-başvuru esnasında boy kilo ölçümü yapılacağı için- belediyelere şahsen yapılacaktır. Diğer kadrolar için de başvurular hem şahsen , hem posta yolu ile yapılabilecek.

BAŞVURU FORMU

Belediyeler, 4 Şubat günü memur alımları için başvuru formunu erişime açacak. Başvurular başladığı anda bildirimle haberdar olmak , yeni zabıta memuru alımlarından haberdar olmak için mobil uygulamamızı aşağıdaki linklerden indirin.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN