4 Bin TL Maaşla İtfaiye ve Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı-İşte Başvuru Formu

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvuru formu yayımlandı ve başvurular bugün başladı. İşte başvuru detayları, şartları, başvuru esnasında istenen evraklar ve form.

4 Bin TL Maaşla İtfaiye ve Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı-İşte Başvuru Formu

Zabıta ve itfaiye eri alımı başvurusu bugün başladı.

Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarasfından geçtiğimiz ay yayımlanan ilanda , zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına kadrolu alım yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruda başvuruların 11 Şubat günü başlayacağına yer verildi. 11 Şubat gününün gelmesi ile birlikte başvuru formu yayımlandı ve başvurular alınmaya başladı. 

İtfaiye eri kadrosuna 5, zabıta memuru kadrosuna 5 olmak üzere toplamda 10 kadrolu kamu personeli alımı yapılacak:

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE MEZUNİYET İLE KPSS ŞARTI

Alınacak Kadro Unvanı

Niteliği

KPSS

Puanı

İtfaiye Eri--5 Erkek

İtfayecilik ve Yangın Güvenliği Meslek

Yüksek Okulundan Mezun olmak ve

En az (C) sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak

KPSSP93

En az 70

Puan

Zabıta Memuru--5 Kadın-erkek

Herhangi bir Lisans programından

Mezun olmak ve En az (B) Sınıfı

Sürücü Belgesi Sahibi Olmak

KPSSP3

En az 70

Puan

BAŞVURU GENEL VE DİĞER ÖZEL ŞARTLARI

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda , itfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna başvuru yapacak adayların yukarıdaki mezuniyet ve KPSS şartının yanı sıra aşağıdaki diğer şartları da taşıyor olması gerektiğine yer verildi.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen  sürücü belgesine sahip olmak.
 • Zabıta Memuru kadrolarına atanacaklar için KPDS/ YDS İngilizce sınavından en az (D) seviyesinde puan almış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 15 Şubat tarihine kadar  Çanakkale Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Başvuru esnasında boy kilo ölçümü yapılacak ve boy kilosu uygun olmayan adayların başvuruları alınmayacaktır.

Başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

 • Başvuru formu
 • Kimlik fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • KPSS Sonuç  çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf
 • KPDS/ YDS İngilizce sınavından en az (D) seviyesinde puan almış aldığına dair sonuç belgesi

Başvuru Formu için TIKLAYIN

TÜM KAMU İLANLARINDAN, YENİ ZABITA ALIMLARINDAN- PÖH JÖH ALIMLARINDAN BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN