4 Bin 346 Personel Alımı Başvurularında Sona Geliniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 4 bin 346 kadrolu kamu işçisi alımı için başvuru işlemlerinde son saatlere girildi. Başvurular 27 Ağustos 2021 tarihi itibariyle son bulacak.

4 Bin 346 Personel Alımı Başvurularında Sona Geliniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, “4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacaktır. “ denilirken ilgili alıma başvuru yapmak isteyen adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

GENEL ŞARTLAR 

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b)  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c)  18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d)  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e)  Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f)  Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g)  Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h)  Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i)  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j)  Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k)  Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l)  Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m)  Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için; 

a)  35 yaşından gün almamış olmak (27.08.1986 ve sonrası doğumlu olanlar)

b)  En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

c)  Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için; 

a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

BAŞVURULARLA İLGİLİ DUYURUDA ŞU İFADELER YER ALDI:

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 – 27 Ağustos 2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.