3500-4000 TL Maaşla Belediyeye Memur Alımı-50-70 KPSS ile

KPSS puanı ile belediye memuru alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından 3 kadroya personel alımı yapılacağına yer verildi. En az 50 ve 70 KPSS puanı ile yapılan memur alımında başvuru detayları ve tarihleri haberimizde.

3500-4000 TL Maaşla Belediyeye Memur Alımı-50-70 KPSS ile

Kulu Belediyesi 50 KPSS ile memur alımı yapacak.

Konya Kulu Belediyesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adayldar arasından 50-70 KPSS şartı ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. 3 kadroda istihdam etmek üzere yapılan memur alımında başvuru detayları haberimizde.

Kulu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak kamu personeli alımında başvurular 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Alınacak adaylar Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, memur ile avukat kadrosunda çalıştırılacak. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

- Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

ALIM YAPILAN KADROLAR VE KPSS İLE MEZUNİYET ŞARTI

İlana başvuru yapacak adayların istihdam edileceği kadrolar , mezuniyet ve KPSS puan şartı şu şekilde:

BAŞVURU

Kadın erkek adaylar arasından yapılacak personel alımında , her kadro için alınacak sayının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacak. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak alımda başvurular 20 ile 24 Nisan 2020 tarihleri arasında alınacak. Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Kulu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne yapılacak. 

Başvuru formu yayımlandığı anda bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN