3500-4000 Lira Maaşla Belediye Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bugün Başaldı

Farklı illerde belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. KPSS 'siz kamu ilanlarının başvurularına ilişkin detaylar yazımızda.

3500-4000 Lira Maaşla Belediye Kamu Personeli Alımı Başvurusu Bugün Başaldı

Belediyelere kadrolu personel alınacak.

Farklı illerde belediyeler bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel , memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. KPSS puan şartı aranmadan belediyeler, belediyeler bünyesindeki şirketler ve işletmelere yapılan alımlarda başvurular bugün alınmaya başladı. Biz de kamu bulteni olarak İşKUR kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan belediye personel alımı ilanlarının başvuru bilgilerine ve başvuru detaylarına yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlanlara başvuru yapmak için adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

ALIM YAPILAN KADROLAR ve BAŞVURU BİLGİLERİ

Belediye ilanlarında kadrolar ve başvuru bilgileri şu şekilde:

Kadın erkek adaylarla  bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLAYIN