3 Şehirde Kamuya Güvenlik Görevlisi ve Şoför Alınacak

3 şehirde belediyeler bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından şoför ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. KPSS puan şartı olmadan Antalya, Mersin ve İzmir'de belediyelere yapılan alımın başvuru bilgileri haberimizde.

3 Şehirde Kamuya Güvenlik Görevlisi ve Şoför Alınacak

3 şehirde kamuya güvelik görevlisi ve şoför alımı.

İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda 3 şehirde belediyelere bünyesine güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılacak personel alımında başvuru detaylarıan kamubulteni.com olarak bu yazımızda yer verdik.

Antalya, İzmir ve Mersin 'de belediyeler bünyesinde çalıştırmak üzere yapılan işçi alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

- TCK 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR VE BAŞVURU BİLGİLERİ

İlanların detayları şu şekilde:

ANTALYA

MERSİN

İZMİR