3 Belediyeye Sınavsız Sekreter Alımı

3 Belediyeye KPSS şartı olmadan sekreter, halkla ilişkiler ve Bilgi İşlem Personeli alımı yapılıyor. Bugün yayımlanan ve başvurusu başlayan ilanın detayları haberimizde.

3 Belediyeye Sınavsız Sekreter Alımı

Belediyeye sekreter, bilgi işlem ve halkla ilişkiler personeli alımı.

Türkiye İş Kurumu internet sayfasında ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda 3 farklı belediye bünyesine KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağına yer verildi. Biz de Kamubulteni olarak bu haberimizde Erzurum Uzundere, Aydın Efeler ve Niğde Hacıabdullah Belediyesi bünyesine yapılan personel alımlarına yer verdik.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Belediyelere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların, aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.
  • Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde yer alan süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirmiş olmak,
  • Görevini  yapmaya  engel sağlık sorunu olmaması.
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olması.

İLANLAR

Belediyelere yapılan personel alımları şu şekilde;

Niğde Hacıabdullah Belediyesi Halkla İlişkiler Görevlisi Alımı:

Sekreter alımı:

Bilgi işlem personeli

İlana başvuracaklar bu sayfada >>  TIKLA KATIL