2828 Kapsamında 1343 Memur Alımı Tercihleri Başladı-En Az İlkokul KPSS'siz

2828 sayılı sosyal Hizmetler Kanunu kapsamındaki vatandaşlar arasından memur ataması yapılacak. En az ilkokul mezunu 1343 memur alımı için tercihler E Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. İşte başvuru detayları, tercih kılavuzu ve tercih ekranı.

2828 Kapsamında 1343 Memur Alımı Tercihleri Başladı-En Az İlkokul KPSS'siz

1343 memur alımı başvurusu başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında 1343 memur alımı yapıyor. Bakanlık resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda tercih işlemlerinin e Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladığına yer verildi. Biz de kamubulteni.com olarak bu yazımızda 2828 sayılı kanun kapsamında yapılan memur atamasının başvuru detaylarına yer verdik.

Bakanlıktan yayımlanan uyarı duyurusunda "2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında istihdam hakkından yalnızca bir kere yararlanılabilecek olduğundan hak sahiplerinin tercihlerini yaparken bu hususu dikkate almaları ve çalışmak istedikleri kurumları tercih etmeleri önem arz etmektedir." denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;

Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KİMLER VAR?

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamına giren kişiler şu şekilde:

- Haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış,

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden en az iki yıl süre ile yararlanmış ve reşit olduğu tarih itibariyle de bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden,

- 18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

EN AZ İLKOKUL MEZUNU

1343 memur alımında adayların en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

Tercih kılavuzu için TIKLAYIN

BAŞVURU BAŞLADI

2828 sayılı kanun kapsamında memur alımı için tercih işlemi başladı. Tercihler e Devlet kapısı üzerinden alınıyor.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-hizmetler-kanunu-kapsaminda-ise-yerlestirme-tercih-islemleri

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada ŞİMDİ KİMLİĞİMİ DOĞRULA butonuna tıklayın. Daha sonra kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan ekranda tercihlerinizi yapabilirsiniz.

İlanlar art arda yayımlanıyor. Takip için  TIKLAYIN