250 İtfaiye Eri, 100 Zabıta Memuru Alımı Sonrası KPSS'siz Personel Alımı İlanı Yayımlandı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Son dakika haberi: İBB tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu adaylar arasından KPSS 'siz personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

250 İtfaiye Eri, 100 Zabıta Memuru Alımı Sonrası KPSS'siz Personel Alımı İlanı Yayımlandı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İBB personel alımı ilanı yayımladı.

İstanbul Belediye Başkanlığı, 100 zabıta memuru ve 350 itfaiye eri alımı ilanı yayımlandı. İlanların yayımlanmasının ardından bir duyuru daha geldi ve 25 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında adaylar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilecek.

250 itfaiye eri alımı için TIKLAYIN

100 zabıta memuru alımı için TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerektiğine yer verildi:

1.    Türk vatandaşı olmak,
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6.    İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

1.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
2.    Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
3.    Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.
4.    İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.
5.    Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

BAŞVURU TARİHİ

İlana başvurular 14 ile 18 Aralık tarihleri arasında e devlet kapısı üzerinden alınacak. İlan metni için TIKLAYIN.PDF

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN