2023-2024 Sağlık Bakanlığı Kamu İşçisi Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Sağlık Bakanlığı ile Öz Sağlık İş sendikası arasında 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi geçtiğimiz gün imzalandı. Sözleşme yetkili sendika tarafından yayınlandı. Detaylar haberimizde.

2023-2024 Sağlık Bakanlığı Kamu İşçisi Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Sağlık Bakanlığı, kamu işçileri için yeni bir toplu iş sözleşmesi protokolü yayımladı. Biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kamu ile alakalı tüm bildirimleri uygulamamızı indirerek hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Yeni toplu iş sözleşmesine göre;

Sağlık Bakanlığı ile yetkili sendika arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi mutabakatına göre, kamu işçisi sağlık çalışanlarının günlük brüt ücreti 725 TL olarak belirlendi. Ayrıca, sosyal hak ödemesi ise 1595 TL olarak kararlaştırıldı.

Önemli bir gelişme olarak, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan işçilere fazla mesai ücretleri düzenlemesinde de değişiklik yapıldı. Yeni mutabakatla birlikte, gündüz çalışması fazla mesai oranı %60'tan %70'e yükseltildi.

Ayrıca, yemek parası alan kurumlarda yemek ücreti net 94,25 TL olarak belirlendi.

2023 yılında işe başlayan işçilerin yevmiye ücretleri 705 TL olarak belirlendi ve toplu iş sözleşmesi kapsamında tüm haklardan faydalanmaları sağlanacak. İşe başlama tarihinden bir ay sonrası, deneme süresi haricindeki diğer ayların tamamını toplu şekilde alacaklar.

Teknik serviste çalışan işçiler için de yeni bir kazanım sağlandı. Artık lise dengi teknik işçiler de teknik fark alabilecekler. Önceden ilkokul ve ortaokul mezunu olanlar teknik ücreti alabiliyordu, ancak ortaöğretim düzeyinde mezun olan işçilerin de artık bu haktan yararlanması %10 daha düşük bir ücretle mümkün olacak.

Geçerli bir sebep sunulması halinde, 10 yılını dolduran tüm işçilere 6 aylık ücretsiz izin hakkı tanındı.

Refakat izni kapsamı genişletildi ve eş, çocuk, anne ve baba da refakat izni kullanabilecekler.

Deprem bölgesinde görev yapan işçilere, imza tarihinden itibaren 3 ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere 1. derece yakınını kaybeden veya psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyen ve raporla huzursuz olduğunu belgeleyen işçilere tayin hakkı verildi.

Güvenlik görevlisi işçilerin güvenlik kimlik kartlarının yenilenmesinde herhangi bir sebep nedeniyle kartlarını yenileyemeyen işçilere 90 gün ücretsiz izin hakkı verildi. İşçiler, 90 gün içinde kimlik yenilemesini tamamlayarak görevlerine geri dönebilecekler.

Aynı şekilde şoför kadrosundaki işçilere de ehliyetlerine el konulması durumunda 3 ay veya 6 ay süreler verilerek belgeleri almaları halinde tekrar işe dönme hakkı tanındı.

Sözleşmedeki 45 günlük ücretsiz izin hakkına ek olarak +45 gün daha ilave edildi.

Röntgen, izolasyon ve benzeri yerlerde çalışan işçiler artık şua iznini kullanabilecekler.

Aile birliğinin korunması amacıyla eşlerden birinin resmi olarak ayrılması durumunda, kadın eşin kesinleşme belgesini ibraz etmesi kaydıyla birinci derece yakınlarının bulunduğu yerlere tayin hakkı verildi.

Doğum nedeniyle çalışmayan işçilere analık yardımı ödemeleri kısmi olarak yapılmakta ve tam ödeme şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Toplu iş sözleşmesi protokolünü indirmek için buraya tıklayabilirsiniz..