2022 KPSS’de 50 Puan Alanlara Kamu Personeli Olma İmkanı Doğdu O Kurum 50 KPSS İle Başvuru Alacak

Kamu kurumlarının personel alım ilanları gelmeye devam ediyor. 2022 yılında yapılan KPSS’de 50 puan ve üzeri için Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

2022 KPSS’de 50 Puan Alanlara Kamu Personeli Olma İmkanı Doğdu O Kurum 50 KPSS İle Başvuru Alacak

Yayımlanan ilana göre restoratör kadrosu için Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı en az 50 KPSS ile 24 kamu personeli alımı yapacak. Başvurular 2022 KPSS B grubu P3 puan türüyle olacak. başvuranlar arasında en yüksek sıralamadan başlanarak 4 katı kadar aday belirlenecek ve bu adaylar mesleki uygulama sınavına dahil olacak.

Yaş Şartı

Başvuru yapabilmek için son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Eğitim Şartı

Adayların restoratör kadrosuna başvuru yapabilmesi için üniversitelerin taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım, kültür varlıklarını koruma ve onarım, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu ya da Geleneksel Türk Sanatları lisans bölümlerinin birinden mezun olmak veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da üniversitelerin koruma ve onarım programları ile restorasyon ve konservasyon konularında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak gerekiyor.

Başvuru Genel Şartları

1. Türk Vatandaşı olmak

2. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,

4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 12-26 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /