2022 İş Bankası Personel Alımı Başvuru Ekranı

Türkiye İş Bankası 3 farklı başlıkta 2022 yılı için personel alımı devam ediyor. Başvuru detayı ve başvuru ekranı haberimizde

2022 İş Bankası Personel Alımı Başvuru Ekranı

İş Bankasında çalışmak isteyen adaylar, bankanın başvuru ekranı açıldı. Farklı kadrolarda istihdam edilecek çok sayıda banka personeli alınacaktır. Ana başlıkta Sistem Uzmanı, Risk Yönetim Uzman Yardımcısı ve Uzman yardımcısı şeklinde üç kategoride alınacak. Sınav online olacaktır.

Sistem Uzmanı kategorisinde istihdam edilecek adaylar; Veri Uzmanı, DevOps Mühendisi, İletişim ve Ağ Yönetimi Mühendisi, Siber Güvenlik Uzmanı, Bulut Bilişim ve Platform Mühendisi ve Veritabanı Uzmanı kadrolarında istihdam edilecektir.

Uzman Yardımcısı kategorisinde istihdam edilecek adaylar; Pazarlama ve Satış Ürün Yönetimi, Dijital Bankacılık ve İnivasyon, Risk ve Uyum Yönetimi, Kurumsal ve Organizasyonel Strateji, İnsan Kaynakları ve İletişim, Krediler ve Proje Finansmanı, Ekonomi-Finans ve Hazine, Kurumsal ve Özel Bankacılık Şubeleri

İşte kadroların yapacakları işler, başvuru şartları ve iş tanımı;

SİSTEM UZMANI

Veri yönetimi, bulut bilişim, DevOps Mühendisi, iletişim ve ağ yönetimi, siber güvenlik, veritabanı uzmanı ve bilgi teknolojileri iç kontrolü gibi tüm teknoloji alanlarında Uzman olarak İstanbul’da görev yapacak ekip arkadaşları arıyoruz.

Sistem Uzmanı pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız Veri Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Bölümlerinde ve Bilgi Güvenliği Koordinatörlüğü'nde; veri bilimi, yapay zeka, iş zekâsı, veri analitiği çalışmaları ve geliştirmeleri, veri ambarı ve büyük veri altyapılarının yönetimi, test otomasyon, performans test, test ortamları ve test verisi yönetimi, bilgi güvenliği, risk ve uyum konularının yasalar, mevzuatlar ve uluslararası standartlar çerçevesinde yönetimi, ana sistem, sunucu (Unix, Linux, Windows Server, VMware), veri depolama, yedekleme altyapılarının yönetimi, uygulama sunucuları (WebSphere, IIS, Sharepoint), veri tabanlarının (Oracle, DB2, MS SQL, IMS), İletişim ağlarının (WAN, LAN, VoIP, IP Telephony) yönetimi, veri mimarisi yönetimi ve proje yönetimi alanlarında çalışmalarını sürdürürler.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim verilen mühendislik, istatistik, aktüerya, ekonometri, matematik, bilişim ve enformatik alanlarındaki bölümlerden en geç 31.07.2022 itibarıyla mezun olmak.
 • 01.02.2022 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.( 1 Şubat 1992 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)
 • Çok iyi derecede İngilizce bilmek ve değerlendirme sürecinde yapılacak yabancı dil testinde gerekli başarıyı göstermek. Açıklama penceresinde yer alan ve 31.05.2022 tarihine kadar geçerliliğini koruyan ve son 2 yıl içerisinde alınmış sertifikalardan birisine sahip olanlar yabancı dil testinden muaf tutulur.
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken 2022 Kasım ayına kadar tecil ettirmiş olmak.Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2022 Ocak ayı içerisinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.
 • Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımıyor olmak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
 • Bankamızın yaptığı Sistem Uzmanı değerlendirme merkezi aktiviteleri veya herhangi bir mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan Sistem Uzmanı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

Sistem Uzmanı Başvuru Ekranı İçin: TIKLAYIN

UZMAN YARDIMCISI

Pazarlama, satış, ürün yönetimi, dijital bankacılık, inovasyon, ekonomi, finans, hazine, krediler, proje finansmanı, insan kaynakları, iletişim, kurumsal ve organizasyonel strateji alanları ile kurumsal ve özel bankacılık şubelerinde Uzman Yardımcısı (Management Trainee) olarak İstanbul’da görev yapacak ekip arkadaşları arıyoruz.

Uzman Yardımcısı pozisyonundaki ekip arkadaşlarımız, Genel Müdürlükte iş birimlerinde uzman veya kurumsal şubelerde portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Yönetici adayı olarak yetiştirilen Uzman Yardımcılarımız, Genel Müdürlükte iş süreçlerinin geliştirilmesine ve yürütülmesine katkı sağlarken pazarlama, ürün yönetimi, satış, insan kaynakları, proje yönetimi, iletişim faaliyetleri, sermaye piyasaları, risk yönetimi, hazine, ödeme sistemleri, dijital bankacılık ve proje finansmanı gibi birçok farklı alanda çalışma ve uzmanlaşma fırsatı yakalarlar.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ve detayları tabloda yer alan bölümlerinden en geç 28.02.2022 itibarıyla mezun olmak.

Tabloya Ulaşmak İçin: TIKLAYIN

 • 01.02.2022 tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.( 1 Şubat 1992 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir.)
 • Çok iyi derecede İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini bilmek ve değerlendirme sürecinde yapılacak online İngilizce sınavında gerekli başarıyı göstermek. Açıklama penceresinde yer alan ve son 2 yıl içerisinde alınmış sertifikalardan birisine sahip olanlar yabancı dil testinden muaf tutulur.
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en erken 2022 Eylül ayına kadar tecil ettirmiş olmak.Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2021 Aralık ayı içerisinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
 • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımıyor olmak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
 • Bankamızın yaptığı Uzman Yardımcılığı değerlendirme merkezi aktiviteleri veya herhangi bir mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.

Uzman Yardımcısı Başvuru Ekranı İçin: TIKLAYIN

Risk Yönetimi Uzman Yardımcısı

Risk Yönetiminde çalışan ekip arkadaşlarımız, Bankanın risk profilini düzenli olarak izler ve üst yönetime raporlarlar. Solo ve konsolide bazda finansal ve finansal olmayan risklerin ve risk limitlerinin ölçülmesi, izlenmesi ve düzenli olarak raporlanması çalışmalarında bulunur, risk yönetimi konusundaki ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile en iyi uygulamaları takip eder, yenilikleri Banka'nın risk ölçüm ve yönetim süreçlerine entegre ederek, risk politikalarının güncel tutulması ve politikalara uyum düzeyinde görev alırlar. Risk yönetimine ilişkin süreçleri iyileştirerek, Basel ve IFRS 9 çerçevesinde risk modelleri geliştirerek modelleri periyodik olarak izler, modellerin kullanım uygunluğunu incelerler. Modellerin Banka sistemlerine entegre edilmesi sürecinde iş birimleri ve yazılım ekipleriyle birlikte çalışarak işleyişin kontrolünü sağlar, İSEDES, önlem planı ve stres testi çalışmalarına destek verirler.

Başvuru Koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ve detayları tabloda yer alan bölümlerinden mezun olmak. Ekonomi, İstatistik, İşletme, Matematik, Mühendislik (Bilgisayar, Endüstri, İşletme), İşletme Enformatiği gibi sayısal bölümlerde lisans veya yüksek lisans eğitimi almış olanlar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • Çok iyi derecede İngilizce bilmek ve değerlendirme sürecinde yapılacak online İngilizce sınavında gerekli başarıyı göstermek. Açıklama penceresinde yer alan ve geçerlilik süresi dolmamış, son 2 sene içerisinde alınmış İngilizce sertifikalarından birisine sahip olanlar, online İngilizce sınavından muaf tutulur.
  • Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • Askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da tecil ettirmiş olmak.
  • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak.
  • Herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü taşımıyor olmak ve kamu haklarından yoksun bulunmamak.
  • Affa uğranmış olunsa dahi, herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak.
  • Bankanın yaptığı Uzman Yardımcılığı değerlendirme merkezi aktiviteleri veya herhangi bir mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak ve daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.
  • SQL, SAS, Python, R ve benzeri programlama dilleri ve yapay zeka modelleri, Basel kuralları, IFRS 9 standartları, modelleme teknikleri, veri analizi ve raporlama süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak ya da ilgi duyuyor olmak tercih sebebi olacaktır

Risk Yönetimi Uzman Yardımcısı Başvuru Ekranı İçin: TIKLAYIN

.