2020'nin İlk Kadın Erkek Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayımlandı

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda kadın ve erkek adaylar arasından 50 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak zabıta alımında şartlar ve başvuru tarihi haberimizde. İşte detaylar.

2020'nin İlk Kadın Erkek Zabıta Memuru Alımı İlanı Yayımlandı

Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak.

Beykoz Belediyesi bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda zabıta kadrosunda istihdam etmek üzere 50 personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak zabıta memuru alımında başvurular 1 Haziran 2020 günü başlayacak ve 10 Haziran 'a kadar devam edecek. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre  yapılacak zabıta memuru alımında başvuru detayları kamubulteni.com 'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Zabıta memuru alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a)    Türk vatandaşı olmak.
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c)    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d)    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e)    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular 1 Haziran günü başlayacak. 

1.    Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından(http://www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir.
2.    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
3.    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
4.    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
5.    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6.    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
7.    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
8.    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
9.    3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 

Yukarıdaki evraklarla birlikte yapılacak başvurular Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne adresine şahsen yapılacaktır. (Başvuru sırasında boy kilo ölçümü yapılacak) Posta ya da diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN