2019/1 PTT KPSS Şartsız Personel Alımı Kadroları ve Sınav Konuları

PTT 2019/1 personel alımı için geri sayım devam ederken kamubulteni.com olarak , alım yapılacak kadrolar, sınav konuları ve personel alımında son durum için bu haberimizi yazdık.

2019/1 PTT KPSS Şartsız Personel Alımı Kadroları ve Sınav Konuları

PTT 2019/1 personel alımı için geri sayım devam ederken kamubulteni.com 'dan , personel alımını bekleyen adaylara önemli uyarılar geldi.

PTT 2019 yılı personel alımı sınavı beklenirken adaylar , sınava nasıl hazırlanacaklarını, sınav başvuru şartlarının ne olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kamubulteni.com olarak 2019 yılı PTT personel alımını bekleyenler için haberimizde bazı uyarılara yer verdik.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

 • Avukat
 • Mimar 
 • Mühendis 
 • PTT Uzman Yardımcısı
 • PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
 • PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
 • PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
 • Tekniker 
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) 
 • Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)
 • Postacı 
   

BARAJ PUANLAR

Yeni Sınavda Dağıtıcı ve Gişe&Büro baraj puanı 50 olması bekleniyor. Diğer Bölümler Baraj Puanı 70 Sözlü mülakat vardır.  Uzman Yrd Dil (yökdil) puanı şart ayrıca Baraj 70

Gişe ve Büro alımları Genel Kültür ve Genel Yetenek konuları ile sorumludurlar. Avukat,Uzman Yrd, Tekniker , Dağıtıcı Adayları bölüm Konularından da Sorumludurlar.

SINAV KONULARI

PTT personel alımında kadrolar için sınav konuları şu şekilde;

AVUKAT,MİMAR,MÜHENDİS, PTT UZMAN YARDIMCISI, GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ, TEKNİKER, POSTACI YAZILI SINAVLARI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR KONULARI

 • SÖZEL AKIL YÜRÜTME
 • TÜRKÇE PARAGRAF, DİL BİLGİSİ VE YAZIM KURALLARI
 • ÖLÇME BECERİSİ
 • SAYISAL VE MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME
 • TARİH
 • TÜRKİYE COĞRAFYASI
 • TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ
 • GENEL, KÜLTÜREL VE GÜNCEL SOSYO EKONOMİK KONULAR

AVUKAT

 • T.C. ANAYASASI
 • İŞ HUKUKU
 • CEZA HUKUKU
 • TİCARET HUKUKU
 • MEDENİ HUKUK
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • MEDENİ USUL HUKUKU
 • BORÇLAR HUKUKU
 • İDARE HUKUKU

MİMAR

 • MİMARLIK TARİHİ
 • MİMARİ PROJE TASARIMI
 • GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM
 • YÖNETMELİKLER (YANGIN,DEPREM, OTOPARK,ENGELLİ vs.)
 • ÜNLÜ MİMARİ YAPILAR
 • GENEL KÜLTÜR
 • MALZEME ve YAPI BİLGİSİ
 • 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
 • 4735 SAYILI SÖZLEŞME KANUNU
 • 3194 SAYILI İMAR KANUNU
 • İÇ MİMARLIKTA TEMEL TASARIM
 • KÜLTÜREL MEKANLAR
 • MOBİLYA TASARIMI VE KONSTRÜKSİYONU
 • MEKAN ANALİZİ
 • MİMARLIK YAPI BİLGİSİ
 • AYDINLATMA - RENK - IŞIK

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

 • VERİTABANI BİLGİSİ
 • KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)
 • SQL SORGULAMA DİLİ
 • İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ
 • DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)
 • NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)
 • BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ
 • TEMEL JAVA BİLGİSİ
 • TEMEL .NET FRAMEFORK BİLGİSİ
 • OBJECT ORİENTED PROGRAMLAMA BECERİSİ
 • DESİGN PATTERNS
 • MVC PROGRAMLAMA
 • SPRİNG BOOT FRAMEWORK
 • HİBERNATE, JPA, ENTİTY FRAMEWORK VB. ORM İMPLEMENTASYOSLARI
 • SOAP VE RESTFUL WEB SERVİSLER

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ 

 • ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ
 • ELEKTRİK MAKİNELERİ
 • AYDINLATMA TEKNİĞİ
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ
 • ASANSÖR YAPIM VE MONTAJ KURALLARI
 • ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI
 • YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

 İNŞAAT MÜHENDİSİ

 • YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
 • KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ
 • YAPI BİLGİSİ
 • MALZEME BİLGİSİ
 • MUKAVEMET
 • YAPI STATİĞİ
 • ÇELİK YAPILAR
 • YAPI DİNAMİĞİ
 • ZEMİN MEKANİĞİ
 • BETONARME YAPILAR
 • 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR
 • 4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR
 • GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİM

MAKİNE MÜHENDİSİ

 • ISITMA TESİSATI
 • SIHHİ TESİSAT
 • SOĞUTMA TESİSATI
 • KLİMA TESİSATI
 • HAVALANDIRMA TESİSATI
 • MEKANİK TESİSAT OTOMASYON SİSTEMLERİ

HARİTA MÜHENDİSİ

 • İMAR MEVZUATI
 • PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
 • KADASTRO MEVZUATI
 • HARİTACILIK YAZILIMLARI
 • İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI
 • APLİKASYON, PLANKOTE
 • SINIRLANDIRMA HARİTALARI
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • TAŞINMAZ HUKUKU
 • KAMULAŞTIRMA KANUNU

PTT UZMAN YARDIMCISI (HUKUK)

 • T.C. ANAYASASI
 • İŞ HUKUKU
 • CEZA HUKUKU
 • TİCARET HUKUKU
 • MEDENİ HUKUK
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • MEDENİ USUL HUKUKU
 •  BORÇLAR HUKUKU
 • İDARE HUKUKU

PTT UZMAN YARDIMCISI (ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ)

 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI
 •  SİSTEM ANALİZİ
 • İŞ ETÜDÜ
 • ERGONOMİ
 • YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 • SİSTEM SİMİLASYONU
 • TESİS PLANLAMA VE YERLEŞİMİ
 • İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL
 • ÜRETİM PLANLAMA VE STOK KONTROLÜ
 • KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 

PTT UZMAN YARDIMCISI

 • MİKRO İKTİSAT
 •  MAKRO İKTİSAT
 •  PARA-BANKA-KREDİ
 •  TÜRKİYE EKONOMİSİ
 • ULUSLARARASI İKTİSAT
 • GENEL MUHASEBE
 • MALİ TABLOLAR ANALİZİ
 • MALİYE TEORİSİ
 • MALİYE POLİTİKASI
 • VERGİ HUKUKU
 • BÜTÇE
 • KAMU BORÇLARI
 • KAMU GİDERLERİ
 • KAMU GELİRLERİ
 • T.C. ANAYASASI
 • CEZA HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • TİCARET HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • MEDENİ HUKUK (GENEL HÜKÜMLER )
 • İCRA VE İFLAS HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • BORÇLAR HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • İDARE HUKUKU (GENEL HÜKÜMLER )
 • İŞLETME YÖNETİMİ
 • PAZARLAMA YÖNETİMİ
 • FİNANSAL YÖNETİM

BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

 • TEMEL VERİTABANI BİLGİSİ
 • TEMEL N KATMANLI MİMARİ VE WEB TEKNOLOJİLERİ MİMARİSİ (MİDDLEWARE SİSTEMLER)
 • TEMEL SQL SORGULAMA DİLİ
 • TEMEL İŞLETİM SİSTEMİ (UNİX, LİNUX, WİNDOWS) BİLGİSİ
 • TEMEL DONANIM BİLGİSİ (SUNUCU, PC, STORAGE, SWİTCH, SAN VS.)
 • TEMEL NETWORK BİLGİSİ (TCP/IP, LAN, WAN, SWİTCH, HUB, FİREWALL VS.)
 • TEMEL BİLGİ GÜVENLİĞİ BİLGİSİ
 • MİCROSOFT UYGULAMALARI BİLGİSİ (WORD, EXCEL, POWER POİNT VS.)

MATBAACILIK TEKNİKERİARI

 • OFSET BASKI TEKNİKLERİ
 • REPRODÜKSİYON
 • SÜREKLİ FORM BASKI
 • MATBAA MALZEMELERİ (İSG İLE İLGİLİ)
 • BASKI SONRASI TEKNİKLERİ
 • MÜCELLİTHANE
 • DİJİTAL BASKI
 •  TASARIM MONTAJ
 •  KAĞIT GRAMAJI VE ÇEŞİTLERİ
 • DEPOLAMA VE STOKLAMA

TEKNİK RESSAM

 • TEKNİK RESİMİN ÖNEMİ
 • GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÇİZİM METHODLARI
 • İZDÜŞÜM KAVRAMI VE YÖNTEMİ
 • GÖRÜNÜŞ ÇIKARTMA ESASLARI
 •  KESİT ALMA YÖNTEM TEKNİK VE ESASLARI
 • ÖLÇEK VE ÖLÇÜLENDİRME
 • ALAN VE HACİM HESAPLAMALARI
 • PERSPEKTİF KAVRAM YÖNTEM VE ÇEŞİTLERİ
 • MALZEME BİLGİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNİKERİ

 • ELEKTRİK MALZEME BİLGİSİ
 • ELEKTRİK ÖLÇME TEKNİĞİ
 • ASANSÖR BAKIM ONARIM VE UYGULAMALARI
 • ELEKTRİK MAKİNELERİ
 • AYDINLATMA TEKNİĞİ
 • ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ UYGULAMA VE BAKIM-ONARIM ESASLARI
 • ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ PROJELENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

İNŞAAT TEKNİKERİ

 • YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
 • KABUL VE MUAYENE YÖNETMELİĞİ
 • YAPI BİLGİSİ
 • MALZEME BİLGİSİ
 • 4734 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR
 •  4735 SAYILI KANUN VE UYGULAMALAR
 • BAKIM ONARIM İMALAT (BETON, KALIP, ÇATI, BEZEME ,ALÇI, DUVAR VE ZEMİN KAPLAMALARI, KAZI, PARKE TAŞI VE BORDÜR KAPLAMALAR, PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALAR, SÜSLEME, BOYA, DUVAR, SIVA, YALITIM)

MAKİNE TEKNİKERİ

 • KAYNAK TEKNOLOJİSİ
 • TEKNİK RESİM
 • TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ
 • MALZEME TEKNOLOJİSİ
 • ÖLÇME VE KONTROL
 • ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

METAL İŞLERİ TEKNİKERİ

 • KAYNAK TEKNOLOJİSİ
 • TEKNİK RESİM
 • TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ
 • MALZEME TEKNOLOJİSİ
 • ÖLÇME VE KONTROL
 • ÇEVRE KORUMA, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

HARİTA TEKNİKERİ

 • İMAR MEVZUATI
 • PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ
 • KADASTRO MEVZUATI
 • HARİTACILIK YAZILIMLARI
 • İFRAZ, TEVDİT, YOLA TERKİN, İHDAS, PLAN TADİLATI, APLİKASYON, PLANKOTE UYGULAMALARI
 • SINIRLANDIRMA HARİTALARI, HALİHAZIR HARİTA YAPIMI
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
 • TAŞINMAZ HUKUKU
 • KAMULAŞTIRMA KANUNU

POSTACI

 • POSTA MEVZUATI
 • KAYITLI GÖNDERİLER
 • KAYITSIZ GÖNDERİLER
 •  TEBLİGAT
 • POSTA KOLİSİ, KARGOSU
 • YURTDIŞI GÖNDERİLER
 • ÖZEL HİZMETLER
 • ÜCRET TARİFESİ

PTT İLANI NE ZAMAN?

PTT personel alımı 2018 yılında Mayıs ayında yayımlandı ve adaylar işbaşı yapmaya başladı. Adayların işbaşı yapmasının ardından yeni alım için kadro çalışmaları başladı ve eksikler PTT İnsan Kaynaklarına iletiliyor. Kadroların belirlenmesinin ardından ilana Mayıs-Haziran gibi çıkılması bekleniyor.

PTT PERSONEL ALIM İLANI GELDİĞİ ANDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN