12 Belediye KPSS'siz İlan Yayımladı: Büro Memuru, Hizmetli, İşçi Alımı Yapılacak

12 belediy6e bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS 'siz olarak yapılan alımda adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuruya ilişkin bilgiler yazımızda.

12 Belediye KPSS'siz İlan Yayımladı: Büro Memuru, Hizmetli, İşçi Alımı Yapılacak

Son dakika : Birçok şehrep erosnel alımı yapılıyor.

İŞKUR üzerinden ilan yayımlayan belediyeler, farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puan şartı aranmadan belediyeler, belediye şirketleri ve SYDV'ler bünyesine yapılan personel alımlarında başvurular alınıyor. İlkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından kamuya yapılan alımlarda başvuru bilgileri yazımızda.

KPSS ŞARTI YOK

Belediye ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • a)    Türk vatandaşı olmak.
  • b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

ALIM YAPILAN KADROLAR - İLAN DETAYLARI VE BAŞVURU BİLGİLERİ

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLAYIN