117 Memur Alımı İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı-İşte Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete 'de iki kurumun memur alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan duyuruda memur ve itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında başvuru detayları haberimizde.

117 Memur Alımı İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı-İşte Başvuru Tarihleri

117 itfaiye eri ve memur alımı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında bir duyuru yayımlandı. Art arda yayımlanan duyurularda iki kuruma kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak personel alımında başvuru tarihlerine ve başvuruların detaylarına yer verildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

- Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

SASKİ 67 MEMUR ALACAK

Samsun Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda Mühendis, Mimar, Kimyager, Tekniker, Avukat ve Tahsildar kadrolarına yapılacak kamu personeli alımında kadro dağılımı KPSS şartı ve mezuniyet şartı şu şekilde:

Başvuru Tarihleri: Başvurular 06.04.2020 tarihinden 17.04.2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılacak.

50 İTFAİYE ERİ ALIMI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 50 itfiaye eri alımı yapacak. Başvuru özel şartları şu şekilde:

Başvuru tarihleri: Müracaatlar 06/04/2020 – 20/04/2020 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU FORMLARI YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİMLE HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN