TÜBİTAK'a En Az Lise Mezunu Memur Alımı: Başvuru İŞKUR'dan Başladı

TÜBİTAK bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapılacak. Büro memuru, teknisyen, şoför, dağıtıcı, Aşçı, Bahçıvan ve Diğer stok memurları kadrolarına yapılan personel alımında başvurular bugün İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Başvuru bilgileri haberimizde.

TÜBİTAK'a En Az Lise Mezunu Memur Alımı: Başvuru İŞKUR'dan Başladı

TÜBİTAK bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından memur alımı yapılacak. Büro memuru, teknisyen, şoför, dağıtıcı, Aşçı, Bahçıvan ve Diğer stok memurları kadrolarına yapılan personel alımında başvurular bugün İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Başvuru bilgileri haberimizde.

01 Haziran 2020 Pazartesi 09:13
TÜBİTAK'a En Az Lise Mezunu Memur Alımı: Başvuru İŞKUR'dan Başladı

TÜBİTAK 'a memur alınacak.

İKUR üzerinden ilan yayımlayan TÜBİTAK , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere memur alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak memur alımında başvuru bilgileri kamubulteni.com'da.

İŞKUR 'DA YAYIMLANDI

İŞKUR resmi internet adres ie sube üzerinden yayımlanan kamu iş ilanları şu şekilde:

BAŞVURU DETAYLARI

1 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler  

a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına
sahip olmamak.
c) Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı
hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
f) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
a)  iki yıllık eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik Enerjisi
Üretim, İletim ve Dağıtımı önlisans bölümlerinden mezun olmak.
b) Askerlik ile ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için).
c) 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
d) Tercih edilen nitelikler;
. Autocad ve MS Office ( Word, Excel, Powerpoint) uygulamaları kullanabilecek
düzeyde bilgisayar kullanabilmek.
. Planlı bakım faaliyetleri kapsamında talimat ve prosedürlere uygun bakım/onarım
çalışmalarını eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek.
. Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci yüksek, işini ve kendini sürekli
geliştirmeyi hedefliyor olmak.
. Elektrik sistemleri, zayıf akım, otomasyon sistem kontrolleri vb. konularında bilgi
birikimine sahip olmak ve bunu belgeleyebilmek (sertifika, çalışma belgesi, transkript
vb.)

1 Diğer Teknisyen Ve Teknikerler  

) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına
sahip olmamak.
c) Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan
suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı
hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca
Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
f) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
e)  iki yıllık eğitim veren Yüksek Öğretim Kurumlarının Makine veya İklimlendirme ve
Soğutma Teknolojisi önlisans bölümlerinden mezun olmak.
f) Askerlik ile ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için).
g) 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
h) Tercih edilen nitelikler;
. Autocad ve MS Office ( Word, Excel, Powerpoint) uygulamaları kullanabilecek
düzeyde bilgisayar kullanabilmek.
. Planlı bakım faaliyetleri kapsamında talimat ve prosedürlere uygun bakım/onarım
çalışmalarını eksiksiz ve tam olarak yerine getirmek.
. Takım çalışmasına yatkın, sorumluluk bilinci yüksek, işini ve kendini sürekli
geliştirmeyi hedefliyor olmak.
. Genel mahal ısıtma ve soğutma sistemleri, Chiller grupları, kompresör bakımları
konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek (sertifika, çalışma belgesi,
transkript vb.)

1 Aşçı

1) T.C. Vatandaşı olmak. 2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak. 3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. 4) Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak. 5) Aşçılık alanında en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip olduğunu çalışılan işyerleri ve SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek. 6) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 7) Alakart servisinde tecrübeli olmak. 8) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum ve kuruluşların AŞÇILIK ile ilgili düzenlediği kurslardan mezun olmak veya AŞÇILIK sertifikası sahibi olmak.

2 Büro Memuru

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3)Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.

4)Çalışacağı bölümde tüm evrak , arşiv, telefon santrali, evrak dağıtımı, resmi yazışmalar, organizasyonların koordinasyonu, seyahat planlamaları, toplantı koordinasyonları, kargo , posta işlerini yapabilmek.

4 Büro Memuru

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir
suç kaydına sahip olmamak.
3) Erkek adaylar için, askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
2) Alanında en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip
olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

2 Bahçıvan

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
4) Peyzaj işleri, ilaçlama konularında deneyimli olmak ve bahçe makinaları kullanabilmek tercih sebebidir.

4 Diğer Stok Memurları

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir
suç kaydına sahip olmamak.
3) Erkek adaylar için, askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
2) Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve istenilen deneyime sahip
olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.
3) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması
tercih sebebidir.
• Ayniyat ve Stok Kontrol Birimi faaliyetlerinde görev almış olmak.
• Malzeme ve teçhizat isteklerini hızlı bir şekilde karşılayarak malzemelerin sistem
kayıtlarını oluşturabilmek,
• Gerekli dokümantasyon işlemlerini gerçekleştirebilmek,
• Sarf edilen malzemelerin ya da kuruma girişi yapılan malzemelerin kayıtlarını yaparak
ilgili birimlere teslim etmek,
• Yıllık ya da belirli dönemlerde kurum envanterinin sayımı ve kullanım durumunun
kontrolünü yapabilmek,
• Malzeme teslim-tesellüm işlemlerini gerçekleştirmek,
• Malzemelerin ön kontrol işlemlerini gerçekleştirmek,
• Malzemelerin depo içi raflara usulüne göre yerleştirilmesi, iş emir ile talep edilen
siparişlerin hazırlanması ve sevk işlemlerinin gerçekleştirmesi yapabilmek,
• Microsoft Office uygulamalarına hâkim olmak ve rapor hazırlayabilmek,
• Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı olmak.

1 Genel Evrak Dağıtırıcı

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3)Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
4)Muhasebe birimi faaliyet alanında görev yapabilmek.

2 Şoför

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

4) SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.

5)Araç kullanımına bir engeli olmamak.

6)Vardiyalı çalışma, şehir dışı görevler ve mesai saatleri dışında çalışmaya engeli

2 Büro Memuru

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
5) Aşağıda sayılan nitelikler tercih sebebidir. 
*Sorumluluk bilinci yüksek, iş takibi konusunda düzenli, dikkatli ve sonuç odaklı olmak.
*Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak ve raporlama yapabilmek.
*Vardiyalı çalışma, şehir dışı görevler ve mesai saatleri dışında çalışmaya engeli olmamak.
*Araç kullanımına bir engeli olmamak.
*Forklift ehliyetine sahip olmak.            
*Depo ve beden işlerinde (Ürün taşıma, yükleme ve indirme) çalışabilmek.
*Tedarikçilerden gelen ürünlerin ön kabul işlemlerini yaparak teslim ve sistem kayıtlarını oluşturma,  depoya girişi yapılan ürünleri raf sistemine göre yerleştirmek ve ilgililere teslim etme işlerini yürütebilmek.
*Malzeme ve teçhizat isteklerini hızlı bir şekilde karşılayarak, malzemelerin sistem kayıtlarını oluşturabilmek ve gerekli dokümantasyon işlemlerini yapabilmek.
*Sarf edilen malzemelerin ya da kuruma girişi yapılan malzemelerin kayıtlarını yaparak ilgili birimlere teslim edebilmek.
*Taşınır Kayıt Yetkilisi görevlerini yerine getirebilmek.
*Taşınmaz ve Demirbaşlara ait zimmet kayıt ve zimmetten düşürme işlemlerini yapabilmek.
*Yıllık ya da belli dönemlerde kurum envanterinin (taşınır-taşınmaz) sayımının yapılması ve kullanım durumunun kontrol edilmesini ve arşiv yönetimi yapabilmek.
*Taşınır, taşınmaz, stok, ayniyat ve arşiv işlemleri konusunda iş ve işlemleri yapabilmek.

1 Büro Memuru

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Aşağıda sayılan nitelikler tercih sebebidir.

*Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.

*Fuar, organizasyon, yarışma v.b. konularında yazışmaları takip etmek ve koordinasyonları yürütmek.

*Tüm office programlarını iyi derecede biliyor olmak.

*Evrak yönetimi ve dökümantasyon yapabilmek.

*Gelişime açık, yoğun tempoya ayak uydurabilmek.

*Seyahat engeli bulunmamak.

*İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim yeteneği güçlü olmak.

1 Diğer Teknisyen ve Teknikerler

1) T.C. Vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 Aşağıda sayılan nitelikler tercih sebebidir
*Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
*Grafik tasarımı yapabilmek.
*Tüm Office programlarını iyi derecede biliyor olmak.
*Web tasarımı yapabilmek ve kurumla ilgili sosyal medyayı yönetebilmek.
*Gelişime açık, yoğun tempoya ayak uydurabilecek.
*Seyahat engeli bulunmamak.
*İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim yeteneği güçlü olmak.

BAŞVURU

TÜBİTAK bünyesine yapılan personel alımında başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını yapması gerekmektedir.

https://esube.iskur.gov.tr/

Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra İŞ İLANLARI linkine tıklayın. Son olarak İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır. 

Diğer ilanlar için TIKLAYIN

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.