Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 Kamu İşçisi Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İşkur üzerinden duyurduğu ilanla 52 kamu işçisi alacağını duyurdu.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 Kamu İşçisi Alımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, İşkur üzerinden duyurduğu ilanla 52 kamu işçisi alacağını duyurdu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 09:42
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 52 Kamu İşçisi Alımı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğün k farklı mesleğe toplamda 52kamu işçisi alacak. Toplamda 15 temizlik görevlisi alınacak kuruma bu kadrodan 3 kişi eski hükümlü, 3 kişide engellilere ayrılmıştır. Bunun yanında 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 22 baskıcı (plastik) işçisi alınacak. Adaylardan başvuru tarihi itibariyle İstanbul ilinde ikamet etmeleri istenecek.

Başvuru tarihleri

Başvurular İşkur resmi sitesi üzerinden yapılacaktır. 24 Ocak 2022 bugün başlayan başvurular 28 Ocak 2022 tarihinde sona erecektir.

Başvurabilmek için hangi okuldan mezun olmak gerekiyor

Adaylar başvuru yaparken temizlik görevlisi kadrosuna ilköğretim mezunu adaylar başvuru yapabilecektir. Koruma ve güvenlik Görevlisi ile Baskıcı işçisi kadrolarına ise başvuru yapabilmek için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları başvuru yapabilecektir. KPSS şartı yok

Alımla ilgili tüm detaylar

AÇIKLAMALAR

1. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No: 55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No: 6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 3 meslek için 52 kamu işçisi alımı yapılacaktır.

2. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacaktır.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü (mülakat) sınav ile belirlenecektir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

6. Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

ALIM YAPILACAK MESLEKLER VE BAŞVURU ŞARTLARI

Temizlik Görevlisi

Açık pozisyon sayısı 9

İş Alanı/Kadro Darphane/Sürekli İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

İkamet Şartı İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü)

Açık pozisyon sayısı 3

İş Alanı/Kadro Darphane/Sürekli İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

İkamet Şartı İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

Temizlik Görevlisi (Engelli)

Açık pozisyon sayısı 3

İş Alanı/Kadro Darphane/Sürekli İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak). Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

İkamet Şartı İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri/Güvenlik Görevlisi Silahlı

Açık pozisyon sayısı 15

İş Alanı/Kadro Darphane/Sürekli

İşçi Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak.

Deneyim 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu SGK kayıtları ile belgelemek.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

İkamet Şartı İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul ili genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

Aranan Özellikler

• Herhangi bir ortaöğretim, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu olup 5188 sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlik süresi olan)

• Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak, sağlık durumunu Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek.

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, çalışmayı kabul etmek.

Baskıcı (Plastik) İşçisi

Açık pozisyon sayısı 22

İş Alanı/Kadro Darphane/Vasıflı İşçi

Çalışma Yeri İstanbul

Öğrenim Durumu En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Yaş Durumu İlan tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olmak.

Askerlik Durumu Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Deneyim T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Pasaport veya diğer resmi kimlik belgelerinin güvenlikli basımı konularında en az 3 (üç) yıl deneyimi SGK kayıtları ile belgelemek veya akıllı kart üretim teknolojileri konusunda sertifika sahibi olmak.

Aranan diğer özellikler Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, takım çalışmasına yatkın, gelişime açık, dikkatli ve düzenli çalışan.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

- Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 24.01.2022 - 28.01.2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOTER KURA İŞLEMLERİ

- İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde olup belge teslimi ve kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 (dört) katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecektir. Noter tarafından kura ile açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

- Noter kura çekimi 23.02.2022 günü saat 14.00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

- Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

- Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.

- Noter tarafından kura ile seçilen “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylar içinden açık pozisyon sayısı kadar başarılı aday olmaması halinde yedek aday listesinde yer alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.