Jandarma Uzman Erbaş Olma Fırsatı: 2021'de Binlerce Korucu Alımı Yapılacak

2021 yılında çok sayıda korucu alımı yapılacak. En az ilköğretim mezunu adaylar arasından yapılması beklenen korucu alımının başvuru şartları yazımızda.

Jandarma Uzman Erbaş Olma Fırsatı: 2021'de Binlerce Korucu Alımı Yapılacak

2021 yılında binlerce korucu alınacak.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlıkları bünyesine 2021 yılında en az ilköğretim mezunu adaylar arasından korucu alımı yapılacak. KPSS şartı olmadan yapılacak korucu alımında ilanlar bekleniyor.

UZMAN ÇAVUŞ OLMA FIRSATI

İçişleri Bakanlığı tarafındna geçtiğimiz gün yapılan açıklamada 2 bin 738 korucunun uzman çavuş olmaya hak kazandığına yer verildi. Resmi duyuru şu şekilde:

KORUCU ALIMI ŞARTLARI

Korucu alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

 1. Türk Vatandaşı olmak.
 2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre 40 yaşından büyük olmamak (yeterli sayıda aday bulunmaması halinde 50 yaşını aşmamış olmak).
 4. En az ilkokul mezunu olmak.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 6. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216’ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımında farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak.
 7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
 9. Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
 10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
 11. Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
 12. Siyasi parti üyesi olmamak.
 13. Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
 14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
 15. Terör örgütlerine ve Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibata bulunmamak.
 16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

HANGİ ŞEHİRLERE ALIM OLACAK?

2021 yılında yapılacak korucu alımlarının şehirleri henüz belli değil.

İLANLAR YIL İÇİNDE GELECEK

Korucu alımı ilanları yıl içinde kaymakamlıkların resmi internet sayfaları üzerinden yayımlanacak. İlanları takip etmek için bulunduğunuz ilçenin kaymakamlık resmi internet adresini takip edebilirsiniz. İlanlar geldiğinde haberdar olmak için TIKLAYIN