İçişleri Bakanlığı EGM KPSS Şartsız 8 Bin Bekçi Alımı Başvuru Uyarısı Geldi! 'Bunu Yapmayın'

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru süreci devam ederken, bazı adayların başvuru ücretleriyle ilgili sıkıntılar yaşadığı, başvuru şartlarını taşımadıkları halde başvuru ücretini ödediğine yönelik çok sayıda haber gündeme gelmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı EGM KPSS Şartsız 8 Bin Bekçi Alımı Başvuru Uyarısı Geldi! 'Bunu Yapmayın'

İçişleri Bakanlığı EGM 8 Bin Bekçi Alımı Başvuru Uyarısı Geldi! 'Bunu Yapmayın'

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'nın 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvuru süreci devam ederken, bazı adayların başvuru ücretleriyle ilgili sıkıntılar yaşadığı, başvuru şartlarını taşımadıkları halde başvuru ücretini ödediğine yönelik çok sayıda haber gündeme gelmeye başladı.

İLKOKUL , LİSE, ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEN YENİ İŞ HABERLERİ! TIKLA TAKİP ET , HABERLERİ KAÇIRMA!

Polis Akademisi Başkanlığı daha önce de kılavuz uyarısında bulunmuş, adayların başvuru yapmadan önce başvuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sayfasına girişte bu uyarı belirgin şekilde yer almaya başladı. 

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI E-DEVLET ŞİFRELERİYLE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI SAYFASINDAN YAPILIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın 2019/1. dönem ve 2019/2. dönem çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvurular pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleriyle yapılıyor. Başvuru yapacak adaylar ilgili internet sayfasından başvuru genel ve özel şartlarına, alım yapılacak yerler ve kontenjan bilgilerine , sınav sürecine dair detaylı bilgilendirmeye erişim sağlayabiliyor. İstanbul ve Ankara'nın köyleri için gerçekleşecek alımlara başvuru yapacak adayların ilgili ilçelerde en az 1 senedir ikamet etme şartını dikkate alması gerekiyor. 

TÜRKİYE GENELİ BEKÇİ ALIMINDA BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b)    En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)    En az 167 cm boyunda olmak,
d)    Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e)    Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
f)    Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g)    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h)    Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i)    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j)    Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k)    Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l)    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)    Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n)    Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o)    Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p)    Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q)    Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r)    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s)    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

UYARI: ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

UYARI: Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.  

UYARI: 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.