İçişleri Bakanlığı 1200 Yeni Personel Alımı Yapacak ( Büro Personeli Alımı, Arşiv Uzmanı Alımı, Mühendis ve Tekniker Alımı)

İçişleri Bakanlığı'na 1200 sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlıyor. Peki İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımları için başvurular nereden, nasıl, hangi tarihlere kadar yapılacak , başvuru genel şartları ve diğer detaylar bu haberimizde. Geçtiğimiz günlerde siz değerli ziyaretçilerimizle İçişleri Bakanlığı'nın büro personeli, arşiv uzmanı, şehir plancısı, teknisyen, mühendis gibi unvanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı yapacağı haberini paylaşmıştık.

İçişleri Bakanlığı 1200 Yeni Personel Alımı Yapacak ( Büro Personeli Alımı, Arşiv Uzmanı Alımı, Mühendis ve Tekniker Alımı)

İçişleri Bakanlığı'na 1200 sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlıyor. Peki İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımları için başvurular nereden, nasıl, hangi tarihlere kadar yapılacak , başvuru genel şartları ve diğer detaylar bu haberimizde. Geçtiğimiz günlerde siz değerli ziyaretçilerimizle İçişleri Bakanlığı'nın büro personeli, arşiv uzmanı, şehir plancısı, teknisyen, mühendis gibi unvanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı yapacağı haberini paylaşmıştık.

14 Şubat 2019 Perşembe 22:14
İçişleri Bakanlığı 1200 Yeni Personel Alımı Yapacak ( Büro Personeli Alımı, Arşiv Uzmanı Alımı, Mühendis ve Tekniker Alımı)

İçişleri Bakanlığı 1200 Sözleşmeli Personel Alımı (Büro Personeli, Arşiv Uzmanı, Mühendis...) Başvuruları 21 Şubat'ta Başlayacak

İçişleri Bakanlığı'na 1200 sözleşmeli personel alımı için başvuru işlemleri 21 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlıyor. Peki İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımları için başvurular nereden, nasıl, hangi tarihlere kadar yapılacak , başvuru genel şartları ve diğer detaylar bu haberimizde. Geçtiğimiz günlerde siz değerli ziyaretçilerimizle İçişleri Bakanlığı'nın büro personeli, arşiv uzmanı, şehir plancısı, teknisyen, mühendis gibi unvanlarda personel ihtiyacını karşılamak üzere personel alımı yapacağı haberini paylaşmıştık. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan resmi duyuruda, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki personel ihtiyacının giderilmesi amacıyla 1200 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği bu alımlar için başvuruların www.icisleri.gov.tr üzerinden yapılacağı belirtildi. 21 Şubat 2019 tarihinde başlayacak başvurular e-Devlet şifreleriyle 26 Şubat 2019 tarihine kadar online yapılabilecek. Başvuru sırasında adaylardan her bir unvan için ayrıca belirtilen özel şartlara uyması beklenirken, adayların başvuru genel şartlarını da taşıması gerektiği belirtildi.  

Başvuru Genel Şartları Şu Şekilde : 

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL ŞARTLAR

1-ARŞİV UZMANI

 1. Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitilmiş olmak,

 2. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

2-MÜHENDİS (HARİTA, ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

 1. Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak,

 3. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

3-TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR)

 1. Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

 2. Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

 3. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

4-ŞEHİR PLANCISI

 1. Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

 2. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

5-TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

 1. Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarının herhangi birinden mezun olmak,

 2. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

6-BÜRO PERSONELİ

 1. En az ön lisans mezunu olmak,

 2. ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan;

lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60
ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,
c) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

BAŞVURULAR BAŞLADIĞI ANDA HABERDAR OLMAK, YENİ PERSONEL ALIMLARINI TAKİP EDEBİLMEK İÇİN KAMU BÜLTENİ UYGULAMASINI İNDİRMEYİ UNUTMAYIN.

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA

Son Güncelleme: 14.02.2019 22:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.