İçişleri Bakanlığı 1200 Sözleşmeli Personel Alımı (Başvuru Linki, Maaşlar, Başvuru Özel ve Genel Şartları, Kontenjan Dağılımı)

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri, başvuru genel ve özel şartları netleşti. İçişleri Bakanlığı'na Arşiv Uzmanı, Mühendis, Tekniker, Şehir Plancısı, Teknisyen ve Büro Personeli unvanlarında personel alınacak.

İçişleri Bakanlığı 1200 Sözleşmeli Personel Alımı (Başvuru Linki, Maaşlar, Başvuru Özel ve Genel Şartları, Kontenjan Dağılımı)

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri, başvuru genel ve özel şartları netleşti. İçişleri Bakanlığı'na Arşiv Uzmanı, Mühendis, Tekniker, Şehir Plancısı, Teknisyen ve Büro Personeli unvanlarında personel alınacak.

10 Şubat 2019 Pazar 18:15
İçişleri Bakanlığı 1200 Sözleşmeli Personel Alımı (Başvuru Linki, Maaşlar, Başvuru Özel ve Genel Şartları, Kontenjan Dağılımı)

İçişleri Bakanlığı'na 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bakanlığı'n merkez ve taşra teşkilatına 1200 sözleşmeli personel alımı yapılacağına dair duyuru geçtiğimiz gün Devlet Personel Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfalarından yayımlanmış, ilgili alımda Arşiv Uzmanı, Mühendis, Tekniker, Şehir Plancısı, Teknisyen ve Büro Personeli unvanları için kontenjan ayrıldığı belirtilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PEROSNEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Başvurular,İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alacak formların e-Devlet şifresiyle giriş yapılarak doldurulması şeklinde 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. İçişleri Bakanlığı bilgilendirmesinde başvuru süreciyle ilgili 'Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, mesleki ve teknik lise mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Mesleki ve Teknik Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.' ifadelerine yer verildi.

İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ KAMU PERSONELİNE NE KADAR ÜCRET VERİLECEK?

Sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilecek personellere verilecek brüt ücret aşağıdaki gibi olacak: 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 • Sözlü sınava katılabilmek için başvuru yapacak adaylarda özel şartlar aranacak. Adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra başvuru özel şartlarını da yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru genel şartları aşağıdaki gibi olacak:
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
 • (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • (ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • (d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
 • ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak, 
 • Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile
 • birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI ÖZEL ŞARTLAR

1-ARŞİV UZMANI a) Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitilmiş olmak, b) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

2-MÜHENDİS (HARİTA, ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

a) Harita Mühendisliği için; Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, b) Elektrik-Elektronik Mühendisliği için; Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik, elektrik-elektronik veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini bitirmiş olmak, c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

3-TEKNİKER (HARİTA, BİLGİSAYAR)

a) Harita Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, b) Bilgisayar Teknikerliği için; Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Teknolojisi (Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri), Bilgisayar Programcılığı (Bilgisayar Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama), Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Web Tasarımı ve Kodlama ön lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, c) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

4-ŞEHİR PLANCISI

a) Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak, b) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(3) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

5-TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)

a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumları ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kuramlarından veya bu okullara denk mülga okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Yüksek Gerilim Sistemleri dallarının herhangi birinden mezun olmak, b) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.

6-BÜRO PERSONELİ

a) En az ön lisans mezunu olmak, b) ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak, c) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin feshedilmesi durumunda, son müracaat tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Son Güncelleme: 10.02.2019 18:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehtap 2019-02-10 19:15:38

Ne zaman basvurular