Bekçi Alımında Askerlik Şartı Kalktı mı? Polis Akademisi'nden Flaş Düzenleme

EGM bekçi alımında askerlik için bir madde değişikliği yapıldı. Peki bekçi alımında askerlik şartı kalktı mı? İşte detaylar.

Bekçi Alımında Askerlik Şartı Kalktı mı? Polis Akademisi'nden Flaş Düzenleme

Bekçi alımında askerlik şartı.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında bekçi alımı için yönetmelik değişikliğine yer verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 8 Kasım 2019 tarihinde yayımlanarak yürülüğe giren bekçi alımı yönetmeliğindeki bazı değişiklikler merak edildi.

EVRAKLARDA DEĞİŞİKLİK

Bugün yayımlanan yönetmelikte dikkat çeken kısım başvuru esnasında istenen evraklar oldu. Eski yönetmelikte evraklar şu şekildeydi:

MADDE 8 – (1) Başvuru yapan adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi,

ç) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

e) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

f) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

g) Askerlik terhis belgesi fotokopisi,

ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir.

(2) Aranılan nitelikleri taşıyan ve birinci fıkrada istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları Bakanlıkça uygun görülen müracaat kabul komisyonlarınca alınır.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

Yeni yönetmelikte evraklara şu şekilde yer verildi:

MADDE 8 – (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanını,

ç) Mezuniyet bilgisini,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

e) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

f) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar ise, ilgili kurum ya da valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar müracaat kabul tarihleri içinde elden veya posta yoluyla Müracaat Kabul Komisyonuna belgenin aslını teslim eder. Adaylar tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

ASKERLİK ŞARTI KALKTI MI?

Bugün yapılan değişiklikte askerlik şartının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. 

Eski yönetmelikte "Askerlik terhis belgesi fotokopisi" evrak olarak isteniyordu. Ancak yeni yönetmelikte "Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini" evrak olarak istendi. 

Ancak sadece bu şartın değişmesi askerlik şartının kalktığı anlamına gelmemektedir. Bekçilikte askerlik şartı başvuru şartları başlığı altında yer almaktadır. 

Eski yönetmelikteki şarta baktığımızda askerlik şartı hala mevcut.

Bekçi adayları bu sayfada >> TIKLA KATIL

Askerlik şartı kesinlikle kalktı diyemeyiz. Bu İçişleri Bakanlığı ilan yayımladığında kesinleşecek.

ASKERLİKLE İLİŞİĞİ OLMAMAK NE DEMEK?

Mevzuata baktığımızda askerlikle ilişiği olmamak şu şekilde tanımlanmaktadır: "Askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise askerliğini yapmamış, ertelemiş ya da yedek sınıfta geçirmiş olmak."

Başvuru esnasında istenen evraklar kısmına bu tanımın eklenmesi sonrası yeni bekçi alımında askerlik şartının esnetilebileceği anlamına gelmektedir. 

Peki sizce alım hangi mezunlardan yapılmalıdır. Yorum kısmı aşağıda >>

BEKÇİ ALIMI İLANI GELDİĞİ ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN