2019 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları

İçişleri Bakanlığı'nın mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkılacağını açıklamasının ardından binlerce bekçi adayı yazılı ve fiziki sınavların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.

2019 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı Yazılı ve Sözlü Sınav Konuları

TT

İçişleri Bakanlığı'nın mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkılacağını açıklamasının ardından binlerce bekçi adayı yazılı ve fiziki sınavların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. 8 bin bekçi alımı için Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden başvurular alınacak, bekçilik sınavı yazılı ve sözlü uygulanacak, adaylar ayrıca fiziki mülakata da girecekler. Sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sayfası üzerinden yayımlanacak. Yazılı sınav'da adaylara Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür'den sorular yöneltilirken, Fiziki yeterlilik sınavına hak kazanan adaylar yazılı sınav sonuçlarına göre belirlenecek. Bu süreçte de başarılı olan adaylar sözlü sınav sürecine girecekler. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sözlü sınavında adayların konu hakkındaki bilgi düzeyleri, kendisinden istenileni kavrayıp kavramadığı, özgüveni, beden dilini kullanma becerisi ölçülecek.  

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

(1) Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen eğitim düzeyi için gerektiğinde İçişleri Bakanlığınca üst sınır belirlenebilir.