Yargıtay, 'cep telefonuyla boşanma kararı'nı bozdu

Yargıtay, anlaşmalı boşanan ve iki taradın rızasının olduğu davada aile mahkemesinin, erkeğe cep telefonuyla bağlanarak aldığı boşanma kararını bozdu.

Yargıtay, 'cep telefonuyla boşanma kararı'nı bozdu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün kanun yararına bozma talebinden dolayı, anlaşmalı olan boşanma kararını bozdu.

Ercan Öztürk tarafından açılan davada, aile mahkemesi boşanmalarına, çocukların velayetlerinin Hülya Öztürk’e verilmesine, çocuklar ve kadın yararına nafakaya hükmetmişti. İki tarafında temyiz için başvurmaması üzerine dava 2018 de kesinleşmişti. Ancak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 2021 yılında kanun yararına bozma talebinde bulundu. Yazıda “Hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesinin şart olduğuna’’ ilişkin Medeni Kanunun 166/3’üncü maddesi hatırlatıldı.

Yargıtay ilamında yer verilen tespitler

Anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca değil, taraf vekilleri tarafından imzalandığı, ayrıca duruşmada erkeğin hazır bulunmadığı, davacı erkeğin Fransa’da bulunması sebebi ile oğlu Y. Öztürk’ün cep telefonundan davacı erkeğin görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü olmadan ve davacı erkek duruşmada hazır olup mahkeme hakimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilebilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmektedir.